Sp.a vraagt gelijkwaardige behandeling van nieuwe gezinsvormen

Sp.a vraagt gelijkwaardige behandeling van nieuwe gezinsvormen

Ex-partners die een co-ouderschapsregeling hebben, worden niet op een gelijke manier behandeld bij de toekenning van sociale en fiscale voordelen. De korting op de onroerende voorheffing of de waterfactuur gaat integraal naar de ouder bij wie de kinderen gedomicilieerd zijn, de andere krijgt niets. Die regeling is volgens sp.a-parlementslid Caroline Gennez achterhaald. Zij stelt naar aanleiding van de Dag van het gezin voor om nieuwe gezinsvormen gelijkwaardig te behandelen. Het is niet de eerste keer dat Gennez de kwestie aankaart. "Het klassieke gezin dat bestaat uit mama, papa en twee kindjes is al lang niet meer de norm. Co-oudergezinnen, alleenstaande ouders, nieuw samengestelde gezinnen, ... de diversiteit is eindeloos. Het wordt hoog tijd dat de overheid, bijvoorbeeld bij de toekenning van sociale rechten en voordelen rekening houdt met hoe mensen écht leven, en niet met een achterhaald stereotiep beeld", aldus de sp.a-politica.

Gennez geeft twee voorbeelden om de ongelijke behandeling bij co-ouderschap op het vlak van fiscale en sociale voorbeelden te illustreren. Zo gaat de korting op de waterfactuur en op de onroerende voorheffing integraal naar de ex-partner bij wie de kinderen gedomicilieerd zijn. De andere ouder krijgt niks. "Dat is fundamenteel oneerlijk", vindt Gennez. Voor de onroerende voorheffing bedraagt het verschil volgens haar al gauw 150 tot meer dan 260 euro. Gennez: "Waarom verdelen we die voordelen niet gelijk over de twee ouders? ".

Sp.a stelde eerder al voor om kinderen in co-ouderschap een dubbele domicilie te geven, om zo het voordeel eerlijk te spreiden.

"Er is nog veel werk om alle nieuwe gezinsvormen een gelijkwaardige behandeling te geven", zegt Gennez. Alleen weet de overheid volgens haar niet altijd hoe de Vlamingen echt leven. Om dat in kaart te brengen en andere onrechtvaardigheden op te sporen, lanceert sp.a 'De grote gezinsbevraging' via www.grotegezinsbevraging.be. "Op basis van de resultaten zullen we met nieuwe voorstellen komen", besluit Gennez.

bron: Belga