Sp.a vraagt aandacht voor doofblinde kinderen

De sp.a-fractie in het Vlaams Parlement vraagt een aanpassing aan de Vlaamse begroting om kinderen die tegelijk doof en blind zijn de nodige ondersteuning te geven. "Ook deze kinderen verdienen de juiste hulp en onderwijs op hun maat", zeggen Vlaams parlementslid Bart Van Malderen en voorzitter John Crombez. "Gezien de ernst van hun handicap vergt dat de inzet van voldoende mensen, die een op een met hen aan de slag kunnen. Vlaanderen mag deze kinderen niet in de steek laten." Doofblindheid is een specifieke handicap, die gekenmerkt wordt door een combinatie van visuele en gehoorproblemen. In Vlaanderen zijn er momenteel 48 doofblinde kinderen. "Toch is het mogelijk hen communicatievaardigheden bij te brengen en dus toe te laten om zich te ontwikkelen. Dat vergt dan wel een een-op-eenrelatie met de leraar. Ze hebben met andere woorden permanent individuele begeleiding nodig."

Voor deze kinderen bestaat echter geen enkele wettelijk verankerde ondersteuning in Vlaanderen. Nochtans werden de rechten van doofblinde personen in 2004 door het Europees Parlement omschreven als "het recht op individuele ondersteuning, waar nodig, door communicatiebegeleiders en gespecialiseerde tolken en/of tussenpersonen".

Sp.a dient nu een amendement in op de Vlaamse begroting om de nodige extra middelen vrij te maken. "Met een relatief klein bedrag van 430.000 euro kunnen we al acht kinderen voltijdse ondersteuning geven. De komende jaren moet de Vlaamse regering dan stelselmatig meer geld voorzien om al deze kinderen een menswaardig leven te geven."

bron: Belga