Sp.a trekt naar het parlement met 'welvaartsplan' van meer dan 1,5 miljard euro

Sp.a trekt naar het parlement met 'welvaartsplan' van meer dan 1,5 miljard euro

De sp.a lanceert vandaag haar precampagne onder de slogan "Zekerheid. Voor iedereen." De socialisten voegen meteen de daad bij het woord en stellen een 'welvaartsplan' van meer dan 1,5 miljard euro voor met onder meer een verlaging van de btw op elektriciteit naar 6 procent en een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Sociale zekerheid en koopkracht zijn voor de sp.a dé kernthema's van de verkiezingen van 26 mei. "Voor ons gaan de verkiezingen over zorg, pensioenen en een betaalbaar leven", klinkt het op het partijhoofdkwartier. "We zullen een verkiezingsprogramma voorstellen dat opnieuw voor meer zekerheid moet zorgen en de welvaart eerlijk moet verdelen."

Op het programma staan onder meer de stapsgewijze verhoging van het minimumloon, een verhoging van de laagste uitkeringen en pensioenen en een verlaging van de btw op elektriciteit naar 6 procent. De partij heeft daarvoor ook al de nodige wetsvoorstellen klaar, gebundeld in een 'welvaartsplan'. De socialisten willen gebruikmaken van de situatie nu de regering in lopende zaken is, en leggen het plan al neer in het parlement.

Concreet wil sp.a de laagste pensioenen en uitkeringen optrekken via de welvaartsenveloppe, goed voor 353 miljoen euro. De btw op elektriciteit moet dan weer teruggebracht worden nar 6 procent, wat 712 miljoen euro zou kosten. Tot slot pleit sp.a voor een stapsgewijze verhoging van het bruto minimumloon naar 14 euro per uur of 2.300 euro per maand, goed voor een prijskaartje 500 miljoen euro. Dat laatste zou dan wel gekoppeld zijn aan een verlaging van de werkgeversbijdragen op lage en middelhoge lonen.

Het welvaarstplan is budgetneutraal, maken de socialisten zich sterk. De welvaartsenveloppe van 353 miljoen euro was al voorzien in de begroting van de regering-Michel. De andere 1,2 miljard moet komen van fiscale maatregelen. Het wegwerken van de "fiscale koterij" van voordelen voor profvoetballers en diamantairs moet 122 miljoen opleveren, het inperken van het fiscaal voordeel voor financiële holdings (de DBI-aftrek) draagt dan weer 324 miljoen bij. Het potje wordt aangevuld met het omzetten van de Europese richtlijn tegen ontwijking, goed voor 604 miljoen, het sluiten van de achterpoortjes in de effectentaks voor 121 miljoen en de afschaffing van het bankgeheim, voor 150 miljoen euro.

bron: Belga