Soedan - Kamercommissie Binnenlandse Zaken niet tijdens reces bijeenroepen

De voorzitter van Kamercommissie Binnenlandse Zaken, Brecht Vermeulen (N-VA), is niet van plan om die commissie tijdens het reces uitzonderlijk bijeen te roepen om premier Charles Michel te horen over de repatriëring van Soedanezen. Die vraag tot debat binnen de commissie kwam van PS, cdH en ook Groen. Maar volgens Vermeulen lijkt het dat vooral gepeild wordt naar het vertrouwen van de premier in staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. "Daarover zijn al twee moties ingediend, waarvan de behandeling op de eerstvolgende plenaire wordt voortgezet", argumenteert Vermeulen.

Over de repatriëring van de Soedanezen en het beleid van de staatssecretaris is het debat vorig week al gevoerd in de plenaire én de commissie, aldus nog Vermeulen. Hij verwijst daarbij naar het onafhankelijk onderzoek dat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) zal voeren, en waarover nog een debat zal plaatsvinden.

"Op basis van deze informatie, blijf ik bijgevolg bij mijn eerdere standpunt en vind ik het niet nodig om het debat voor 8 januari 2018 te laten plaatsvinden", zegt de commissievoorzitter.

bron: Belga