Socialistische bonden en mutualiteiten zetten in op sociale zekerheid als verkiezingsthema

Socialistische bonden en mutualiteiten zetten in op sociale zekerheid als verkiezingsthema

Voor de socialistische vakbonden en mutualiteiten is de sociale zekerheid het centrale campagnethema. Vandaag, aan de vooravond van 1 mei, hielden verschillende delen van de socialistische zuil bijeenkomsten waar de sociale zekerheid, en het vrijwaren ervan, centraal stond. ABVV en de Socialistische Mutualiteiten organiseerden vandaag een colloquium over de strijd tegen ongelijkheid in de gezondheidszorg, waar bleek dat alle indicatoren op rood staan. In aanloop naar 1 mei, en de verkiezingen, zegt de socialistische zuil "alles uit de kast te willen halen om de mensen te laten beseffen dat het beleid een catastrofe geweest is", aldus Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV. Daarom moet er volgens bond en mutualiteiten een grote sociale hervorming komen, door fiscale rechtvaardigheid, meer koopkracht en moet de ongelijkheid op sociaal en gezondheidsvlak bestreden worden. Dat staat ook te lezen in een gemeenschappelijke verklaring van de organisatoren van het colloquium.

Rond de middag hield bediendebond BBTK een bijeenkomst waarop hij een campagne rond sociale zekerheid lanceerde. De BBTK-campagne moet, minder dan een maand voor 26 mei, de bevolking duidelijk maken wat er op verkiezingsdag op het spel staat. Die campagne gaat gepaard met affiches die duidelijk moeten maken dat de bevolking zijn hele leven lang te maken krijgt met de sociale zekerheid, van kindergeld over uitkering bij ziekte tot het pensioen. "De dag na de verkiezingen zal de sociale zekerheid op tafel liggen", zei BBTK-voorzitter Erwin De Deyn. "Als het van rechtse partijen afhangt zal het zijn om erin te snoeien, de linkse partijen zullen de sociale zekerheid versterken."

Ook op het ABVV-colloquium werd op die nagel geklopt. "Ziek zijn, maakt arm, en arm zijn, maakt ziek", vatte Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten, samen. "Iemand die ziek wordt, heeft een lager inkomen, meer medische kosten en moet bovendien nog supplementen betalen. Bovendien worden ze hard aangepakt. Wij vragen dat mensen eerst mogen genezen, en daarna weer gaan werken."

De financiering van de sociale zekerheid weer versterken, is dan ook een van de prioriteiten van vakbond en mutualiteiten. "De huidige regering heeft voor minder inkomsten gezorgd, waardoor ze nu zegt genoodzaakt te zijn te snijden in de uitgaven", zegt Ulens. "Dat is het grootste probleem. Gepensioneerden en werklozen waren het eerste doelwit, de volgende stap zal zijn nog verder te snijden in de gezondheidszorg."

Een derde bijeenkomst werd in Antwerpen gehouden, en draaide om de hoge medische kosten. "Meer en meer mensen stellen zorg uit, omdat ze moeten kiezen tussen een behandeling en andere noodzakelijke uitgaven", zei Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaamse ABVV, daar.

bron: Belga