"Sociale zekerheid wordt langs alle kanten aangevallen"

"Sociale zekerheid wordt langs alle kanten aangevallen"

De socialistische familie heeft in Brugge de 75ste verjaardag van de sociale zekerheid in België gevierd. Dat gebeurde symbolisch op het Achiel Van Ackerplein, genoemd naar de "peetvader" van de sociale zekerheid. Volgens vakbond ABVV wordt het sociaal vangnet tegenwoordig "langs alle kanten aangevallen". Algemeen ABVV-secretaris Miranda Ulens zette de socialistische ex-premier Van Acker uitgebreid in de bloemetjes. Dat het systeem van de sociale zekerheid in 1944 in het leven werd geroepen, "is quasi volledig toe te schrijven aan Achiel Van Acker", zei ze. "De economie moest het sociale garanderen en moest zorgen voor een verbetering van de levensstandaard van de werkende klasse. Deze rode draad was zijn leven lang een belangrijk onderdeel van Van Ackers rode basisfilosofie."

Volgens Ulens staat de sociale zekerheid na 75 jaar zwaar onder druk. "Ze wordt maar al te vaak beschouwd als een besparingsvaatje, een kostenpostje, waar menig rechtse regering onuitputtelijk uit tapt om ofwel een begroting op orde te brengen, extra middelen vrij te maken, maar meestal uit pure ideologische overwegingen. De voorbije 5 jaar hebben we de jacht gezien op de werklozen, op de gepensioneerden en op de langdurig zieken."

Ulens herhaalde daarop de vakbondseisen om "volwaardige jobs te organiseren met volwaardige bijdrages" en om elk inkomen gelijk te belasten. De nummer twee van ABVV vindt bovendien dat de sociale zekerheid "niet de speelbal mag worden in een nieuw opbod voor een mogelijke zevende staatshervorming". "Het zou enkel zorgen voor ongewenste concurrentie tussen de verschillende regio's", luidt het. "Enkel dankzij het voeren van een federaal beleid is er coherentie."

Op 28 januari organiseert de socialistische vakbond een nationale betoging rond de sociale zekerheid.

bron: Belga