"Sociaal rechtvaardig klimaatbeleid" als ruggengraat volgende regeringen

"Sociaal rechtvaardig klimaatbeleid" als ruggengraat volgende regeringen

Als het van de Klimaatcoalitie afhangt, dan zullen de volgende regeringen "een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid" als ruggengraat hebben. Dat zegt de coalitie, die ruim 70 organisaties uit het Belgische middenveld verenigt, vandaag. "De oplossingen zijn er, en men moet een duidelijk en moedig antwoord geven aan de duizenden burgers die al maandenlang meer ambitie en minder politieke stilstand vragen", klinkt het. Vrijdag, twee dagen voor de verkiezingen, wordt een tweede "global strike for future" georganiseerd, het voorlopig orgelpunt van een voorjaar aan klimaatmarsen. De klimaatmars wordt daarna afgesloten met een groot feest "Make Noise for Climate" aan Tour & Taxis.

"Om tot een sociaal rechtvaardig en ambitieus Belgisch klimaatbeleid te komen, zijn er vooreerst twee essentiële zaken nodig: een duidelijke richting en een actieplan om deze doelstellingen te halen", zegt Dave Van Meel, ondervoorzitter van de Klimaatcoalitie. "Men moet de samenwerking verbeteren via een bijzondere klimaatwet en de ambitie voor het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030 tegen eind 2019 diepgaand herzien." Beide stappen zijn voor de coalitie onontbeerlijk om België weer op het ambitieuze pad te krijgen.

Het staat voor de Klimaatcoalitie dan ook buiten kijf dat de vijf komende jaren cruciaal zijn om de globale opwarming tot +1,5 graden Celsius te beperken.

De sociale en economische uitdagingen moeten voor de Klimaatcoalitie integraal deel uitmaken van het klimaatbeleid, zowel in noord als in zuid. "Op Belgisch niveau moet een nationaal plan voor de rechtvaardige transitie uitgewerkt worden, samen met de verschillende stakeholders", klinkt het. "Op het niveau van de internationale solidariteit moet België haar verantwoordelijkheid nemen en haar internationale engagementen respecteren door de ontwikkelingslanden te steunen via het mechanisme van klimaatfinanciering."

Van Meel geeft nog mee dat ze vastberaden zijn "om gemobiliseerd te blijven na de verkiezingen, zodat de nieuw verkozenen prioriteit geven aan klimaat- en sociale rechtvaardigheid".

bron: Belga