Sms-dienst spreekt daklozen moed in en helpt met re-integratie

Sms-dienst spreekt daklozen moed in en helpt met re-integratie

Street-Messenger heet de sms-dienst. Concreet krijgen de daklozen twee keer per dag een sms met allerlei nuttige informatie. Zo worden ze op de hoogte gesteld van gratis knipbeurten, een opvang die opengaat of wanneer het gaat vriezen, vaak vergezeld van een boodschap om ze een hart onder de riem te steken. Ook inwoners kunnen mooie boodschappen insturen, waarvan de organisatie de beste doorstuurt.

De dienst richt zich vooral op nieuwe daklozen. Zij komen vaak door pech zoals een scheiding, baanverlies of faillissement op straat terecht en hebben nog een grote kans om zich terug in de maatschappij te integreren. De sms'en zouden hen hierbij moeten helpen.