'Slimme' verkeerslichten moeten files indijken

'Slimme' verkeerslichten moeten files indijken

Elke dag staan talloze Vlamingen minutenlang aan te schuiven aan rode stoplichten op gewestwegen. Nochtans komen er vaak geen andere wagens aangereden, noch van links, noch van rechts. «Daarom wil ik slimmere verkeerslichten, die zichzelf constant aanpassen aan de echte verkeerssituatie. Zo krijgen we een vlottere doorstroming én een veiliger verkeer», aldus mobiliteitsminister Weyts in de Persgroep-kranten.

Meetlussen

Zo'n verkeerslichten kunnen door camera's en meetlussen in het wegdek te installeren, maar ook locatiegegevens via smartphones en gps'en zullen worden gebruikt.. Op die manier zullen de lichten niet meer louter volgens vaste tijdsintervallen op groen springen. In Nederland is het systeem al succesvol in gebruik.

Proefprojecten

Weyts wil de vernieuwing vanaf volgend jaar ook bij ons implementeren. «Vanaf 2016 is het de bedoeling om jaarlijks een 350-tal kruispunten te herbekijken en gericht aan te passen.» Het Agentschap Wegen & Verkeer is al volop bezig met proefprojecten, in Gent, Antwerpen, Berchem en Leuven. Tegen het einde van dit jaar moet hun huiswerk klaar zijn.