Slechts vijf federale organisaties hebben voldoende werknemers met een handicap

Slechts vijf federale organisaties hebben voldoende werknemers met een handicap

Enkel het KMI, het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de FOD Werkgelegenheid, de Regie der Gebouwen en het ministerie van Defensie bereikten of overstegen in 2018 het quotum van 3 procent werknemers met een handicap. De totale tewerkstellingsgraad van mensen met een handicap binnen de federale administratie bedroeg in 2018 slechts 1,25 procent, wat nog wat minder is dan het jaar voordien. Dit blijkt uit het evaluatieverslag 2018 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH). Voor alle federale organisaties samen stelt de BCAPH een lichte daling vast voor de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in vergelijking met 2017 (-0,12%), ondanks verschillende maatregelen om de aanwerving van mensen met een handicap te bevorderen. Er zouden zelfs 882 bijkomende mensen met een handicap aangeworven moeten worden om het wettelijke quotum van 3 procent te bereiken. De tewerkstellingsgraad daalt al jaren licht. In 2013 werd met 1,57 procent een piek bereikt.

De BCAPH wijdt de daling onder meer aan het met pensioen gaan van medewerkers met een handicap, de daling van het aantal rekruteringen bij het federaal openbaar ambt en de daling van 20 procent, over een periode van 9 jaar, van het totale aantal federale personeelsleden.

De begeleidingscommissie beveelt de regering onder meer aan om een specifiek fonds op te richten om de aanpassingen van werkplekken in de federale overheid te financieren en de noodzakelijk expertise op te bouwen. Mensen met een handicap zouden hun tewerkstellingen moeten behouden of kunnen terugkeren naar het werk na een lange periode van afwezigheid. Daarnaast zou elke organisatie minstens jaarlijks bewustmakingscampagnes moeten voeren naar medewerkers en het management om de tewerkstelling van mensen met een handicap te bevorderen.

De federale organisaties moeten ook aangemoedigd worden om de dimensie 'handicap' te integreren in alle organisatorische aspecten en personeelsprojecten. Ook moeten de aanwervingskanalen verbeterd worden en het huidige systeem van de verplichte tewerkstelling van mensen met een handicap efficiënter worden.

bron: Belga