Slechte staat sociale woningen Gent - Termont: "WoninGent had nodige maatregelen moeten treffen"

Burgemeester Daniël Termont (sp.a) vindt dat WoninGent had moeten ingrijpen zodat huurders niet in ongeschikt verklaarde sociale woningen hadden moeten verblijven. Dat zegt hij in een eerste reactie op de erbarmelijke omstandigheden die aan het licht zijn gekomen in de Sint-Bernadettewijk. Termont was op de hoogte van de moeilijke financiële situatie van de sociale huisvestingsmaatschappij. Op basis van vaststellingen van de bevoegde diensten verklaarde hij de woningen ook ongeschikt, maar "WoninGent had de nodige maatregelen moeten treffen", klinkt het. Termont vindt het onaanvaardbaar dat mensen in die omstandigheden leven. "Ze moeten daar weg en een gezonde woning krijgen", belooft de burgemeester. Die riep vanochtend WoninGent-voorzitter en gemeenteraadslid Guy Reynebeau (sp.a) bij zich. Wie in tijdelijk ongeschikte woningen verblijft, krijgt zo snel mogelijk een nieuwe woning toegekend. Alle andere woningen worden gescreend en er komt een bewonersvergadering.

bron: Belga