Slanke administratie moet efficiëntere zorg garanderen

Slanke administratie moet efficiëntere zorg garanderen

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) is klaar met de hertekening van haar diensten, zo schrijft De Tijd vanmorgen. De operatie maakt deel uit van de besparing van 750 miljoen euro bij de federale overheid. Dat De Block klaar is met de hertekening, blijkt uit een nota die ze maandag heeft besproken met de acht instellingen van de sociale zekerheid, waaronder de federale overheidsdienst Volksgezondheid, de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

De Block wil de instellingen hergroeperen rond verschillende politieke domeinen. Dat moet tot een duidelijker structuur leiden. Zo zijn er vijf instituten bezig met de toekomstige uitdagingen in de gezondheidszorg. Het doel is om tot één instelling te komen. Eenzelfde oefening wordt gemaakt voor de inspectie en de controlediensten van de verschillende instellingen. Daarnaast komt er ook een overlegplatform waar de federale overheid en de regio's kunnen overleggen over zorg, om de samenwerking efficiënter te laten verlopen.

Volgens insiders moet de hervorming tegen het einde van de legislatuur zo'n 50 miljoen euro opleveren. Maar De Block betwist dat. "De eerste bekommernis is een efficiëntere werking, nadien gaan we zien of er kan worden bespaard."

bron: Belga