Slachthuis Geel gaat in beroep tegen sluiting

Het slachthuis van Geel gaat in beroep tegen de gedwongen sluiting omwille van problemen met hygiëne en infrastructuur. Volgens de directie nam minister van Middenstand en Landbouw Denis Ducarme (MR) de beslissing tegen een positief advies van de beroepscommissie in. Het slachthuis benadrukt verder dat er geen acute problemen zijn op het vlak van volksgezondheid of dierenwelzijn en er geen sprake is van fraude. Bij het slachthuis van Geel werken momenteel 159 mensen die nu tijdelijk werkloos zijn. Het slachthuis levert naar eigen zeggen vlees voor "zowat alle belangrijke retailers", maar stelt dat hun vleesbevoorrading niet in het gedrang komt. "Zodra we de beslissing vernomen hebben, zijn we op zoek gegaan naar oplossingen voor onze klanten", zegt CEO Peter Verherstraeten. De gemiddeld 1.400 dieren per dag die normaal gezien naar Geel komen -varkens, runderen en kalveren- zouden allemaal herverdeeld worden naar andere slachthuizen.

"We hebben de afgelopen twaalf jaar meer dan 9 miljoen euro geïnvesteerd in infrastructuur en 6 miljoen in onderhoud", vervolgt Verherstraeten. "Dat onderstreept ons engagement om van het voormalige stedelijke slachthuis een slachthuis te maken dat aan de strenge normen van het voedselagentschap beantwoordt."

Volgens het slachthuis legde minister Ducarme een positief advies van de beroepscommissie naast zich neer. Nadat het FAVV eind vorig jaar de erkenning al eens wilde intrekken, werd een plan van aanpak uitgewerkt met investeringen, verhoogde zelfcontrole en extra personeel. De resultaten hiervan bleken in maart nog onvoldoende zichtbaar volgens het FAVV. "Zelfcontrole en investeringen werden als gevolg hiervan in de loop van een beroepsprocedure op een nog hoger niveau getild", stelt het bedrijf nu. "De beroepscommissie heeft die inspanningen positief geëvalueerd."

Er is nog beroep mogelijk bij de Raad van State.

bron: Belga