Senaat pleit voor totaalverbod op ivoorhandel

Senaat pleit voor totaalverbod op ivoorhandel

De plenaire Senaat heeft zich vrijdag achter een totaalverbod op ivoorhandel geschaard. Enkel de N-VA onthield zich. Het verbod op de handel in ivoor en neushoorn is de belangrijkste bepaling van het voorstel van resolutie van Open Vld'er Lionel Bajart. "Ik ben me ervan bewust dat het vreemd overkomt dat een liberaal politicus pleit voor een handelsverbod, maar wij moeten denken aan de toekomstige generaties. Momenteel zijn er nog 350.000 olifanten. Elk jaar worden er 30.000 olifanten afgeschoten. Wij willen een verbod op de handel in ivoor op EU-niveau en op nationaal niveau en dit om deze zeer bedreigde diersoorten te vrijwaren voor de toekomstige generaties."

Uit eerder onderzoek blijkt dat de legale markt in ivoor vaak een dekmantel is voor de illegale handel en zo stroperij verder aanmoedigt. Ons land vervult een sleutelrol in de doorvoer van ivoor vanuit Afrika naar Azië en dus is stilzitten geen optie, aldus Bajart. De legale uitvoer van oude ivoren voorwerpen uit de EU naar Azië is sinds 2012 zodanig toegenomen dat dit de wereldwijde vraag naar ivoor aanwakkert en we weten dat veel recent ivoor wordt verhandeld onder de valse vlag van antiek ivoor.

De resolutie roept de antieksector verder op om samen met de veilinghuizen en de internetveilingsites een convenant uit te werken waarbij de handel in bewerkt en onbewerkt olifant- en neushoornivoor wordt uitgebannen. De tekst voorziet tevens op voorstel van Sabine de Bethune (CD&V) inzamelpunten van ongewenst ivoor, naar het voorbeeld van Nederland waar dit onlangs werd ingevoerd.

De N-VA onthield zich omdat het onderwerp niet tot de bevoegdheid van de Senaat behoort, meent fractieleider Karl Vanlouwe. "De resolutie bevat losse en vrijblijvende vragen aan de regering", aldus Vanlouwe, die opriep om het wetsvoorstel in de Kamer voor een verbod op ivoorhandel snel goed te keuren.

De Wildlife Conservation Society (WCS) die opkomt voor het behoud van de bedreigde diersoorten in de wereld onderstreepte vrijdag het belang van de stemming omdat de resolutie de Europese Commissie verzoekt om dringend voor de volledige Europese Unie (EU) een algeheel handelsverbod in te voeren inzake olifantenivoor en de hoorns van neushoorns. "Wij loven de Belgische senatoren voor hun leiderschap en waarderen de ruime politieke steun voor deze Resolutie.".

bron: Belga