Senaat gaat voor totaalverbod op ivoorhandel

Senaat gaat voor totaalverbod op ivoorhandel

De bevoegde Senaatscommissie heeft zich vandaag unaniem achter een voorstel van resolutie geschaard voor de invoering van een totaalverbod inzake de handel in ivoor. N-VA nam niet deel aan de stemming. De tekst wordt wellicht later deze maand door de plenaire Senaat behandeld. Het verbod op de handel in ivoor en neushoorn is de belangrijkste bepaling van een voorstel van resolutie van Open Vld'er Lionel Bajart. "Ik ben me ervan bewust dat het vreemd overkomt dat een liberaal politicus pleit voor een handelsverbod, maar wij moeten denken aan de toekomstige generaties. Momenteel zijn er nog 350.000 olifanten. Elk jaar worden er 30.000 olifanten afgeschoten. Wij willen een verbod op de handel in ivoor op EU-niveau en op nationaal niveau en dit om deze zeer bedreigde diersoorten te vrijwaren voor de toekomstige generaties."

Uit eerder onderzoek blijkt dat de legale markt in ivoor vaak een dekmantel is voor de illegale handel en zo stroperij verder aanmoedigt. Ons land vervult een sleutelrol in de doorvoer van ivoor vanuit Afrika naar Azië en dus is stilzitten geen optie, aldus Bajart.

Het grootste probleem is dat onder de huidige regelgeving de handel in ivoor is toegelaten indien de voorwerpen dateren van voor 1984 en ze voorzien zijn van een CITES-certificaat. Uit recent onderzoek door de universiteit van Oxford op ivoren objecten die in een tiental EU-lidstaten werden verkocht door gespecialiseerde handelaren, bleek dat 74,3% van de objecten niet conform de EU-wetgeving waren. Van de ivoren objecten uit België was slechts 43% daadwerkelijk antiek.

De legale uitvoer van oude ivoren voorwerpen uit de EU naar Azië is sinds 2012 zodanig toegenomen dat dit de wereldwijde vraag naar ivoor aanwakkert en we weten dat veel recent ivoor wordt verhandeld onder de valse vlag van antiek ivoor. De enige manier om te voorkomen dat de olifant in enkele decennia is uitgeroeid, ligt in het afkondigen van een totaalverbod op de handel van ivoor en dit zowel in ons land als op EU-niveau, aldus Bajart.

De resolutie roept de antieksector verder op om samen met de veilinghuizen en de internetveilingsites een convenant uit te werken waarbij de handel in bewerkt en onbewerkt olifant- en neushoornivoor wordt uitgebannen. De tekst voorziet tevens op voorstel van Sabine de Bethune (CD&V) inzamelpunten van ongewenst ivoor, naar het voorbeeld van Nederland waar dit onlangs werd ingevoerd.

Het voorstel werd meegetekend door MR, CD&V en de socialisten.

bron: Belga