Schrapping subsidies voor politieke jongerenpartijen lokt gemengde reacties uit

Schrapping subsidies voor politieke jongerenpartijen lokt gemengde reacties uit

In de begroting voor volgend jaar heeft de Vlaamse regering de subsidies geschrapt voor politieke jongerenorganisaties. De beslissing wekt gemengde reacties op. JongCD&V is er niet over te spreken, terwijl Jong N-VA de beslissing toejuicht. Oppositiepartij Groen spreekt van een "aderlating in het politiek bewust maken van jongeren" en wil de bevoegde minister Sven Gatz (Open Vld) erover interpelleren. Voorzitter van JongCD&V Wim Soons vindt de beslissing niet wijs. "Hierdoor worden de politieke jongerenpartijen voor het overgrote deel van hun inkomsten afhankelijk van hun moederpartijen, en komt hun afhankelijkheid en de continuïteit van hun werking onder druk te staan. Dat op een moment dat iedereen het er over eens is dat er net meer moet gewerkt worden rond politiek bewustzijn en burgerschap bij jongeren", zegt hij.

"Zowel N-VA als Open Vld zijn al langer vragende partij voor het financieel droogleggen van de politieke jongerenverenigingen. Dat onze partij dit nu aanvaard heeft in het kader van de besparingsronde, is voor ons een serieuze ontgoocheling", klinkt het bij JongCD&V. "De logica is ver zoek bij bepaalde partijen. Ze zijn allemaal voorstander van het versterken van het politiek bewustzijn en de partij van minister Gatz is ook voor stemrecht op 16 jaar. Maar als jongeren zich dan ook effectief willen engageren, is dat plots geen prioriteit meer", zegt Soons.

Jong N-VA juicht de besparing dan weer toe. "Door de schrapping wordt de financiële steun voor de politieke jongerenorganisaties onder de partijfinanciering geplaatst, waar het hoort. Dat is goedkoper voor de belastingbetaler, maar ook een stuk transparanter", zegt voorzitter Tomas Roggeman. "Het is evident dat een partij haar jongeren financieel ondersteunt. Een regeling voor de jongerenpartijen via de bestaande partijfinanciering is daarvoor een geschikt instrument. Zo blijft een duidelijk kader bestaan voor de jongerenwerkingen, op een goedkopere manier voor de belastingbetaler", zegt Roggeman nog.

De partij Groen is dan weer niet te spreken over de beslissing. "Dit is een zware klap voor iedere jongere met een politieke interesse en voor iedere jongere die zich politiek wil engageren. Het betekent dat politieke jongerenorganisaties financieel afhankelijk worden van hun moederpartij. Hierdoor verliezen ze hun onafhankelijkheid en hun kritische houding ten aanzien van het moederhuis", zegt Vlaams parlementslid Imade Annouri. "De kloof tussen politiek en onze jongeren verkleinen? Deze regering maakt die kloof met deze beslissing nog een pak groter".

bron: Belga