Scholierenrapport bundelt eindtermen van 17.000 Vlaamse scholieren

Scholierenrapport bundelt eindtermen van 17.000 Vlaamse scholieren

Fysieke en mentale gezondheid, het (ver)kennen van eigen mogelijkheden, de jongeren klaarstomen voor het leven en de wereld na de school, leren omgaan met elkaar en je plaats vinden in een diverse samenleving: dat zijn in grote lijnen die eindtermen die ertoe doen volgens een enquête van de Vlaamse Scholierenkoepel bij 17.000 Vlaamse scholieren. Het Scholierenrapport over de eindtermen is maandagvoormiddag in het Vlaams parlement voorgesteld. Het eerste van de zes weerhouden thema's is de fysieke gezondheid. Gezondheid kan niet zomaar een afgebakend, af te vinken puntje in het leerplan zijn. Het moet ook terug te vinden zijn in de hele schoolcultuur.

Tweede thema is mentale gezondheid. De stress en de prestatiedruk bij het vele schoolwerk en talrijke evaluatiemomenten vallen niet te onderschatten. De schrik om te falen zit diep. Jongeren zien dan ook een taak weggelegd voor hun leerkrachten om hen op dat vlak ondersteuning te bieden.

Het derde thema gaat over "eigen kracht". In de praktijk krijgen scholieren te weinig de kans om hun eigen sterktes te ontdekken. Leerlingen worden vaak in dezelfde vaste mal geduwd, waardoor ze te weinig succeservaringen beleven.

Het volgende thema laat zich samenvatten als "klaar voor de wereld na de school". Veel ondervraagde leerlingen geven aan dat ze bepaalde basisvaardigheden om te overleven missen. Ze weten perfect hoe warm het soms kan worden in de tropen, maar niet op welke temperatuur je de was moet doen. Ze kunnen vierkantswortels trekken, maar geen worteltjes koken.

Het vijfde thema gaat over "verbondenheid met elkaar". Op een school komen leerlingen met verschillende karakters, leeftijden, gender, achtergronden en interesses bij elkaar. Een kleine versie van de diverse samenleving als het ware, en op die manier een ideaal laboratorium om te leren omgaan met verschillen. Scholieren vragen ook aandacht voor romantische relaties.

Het laatste thema gaat over "het in de wereld staan". Leerlingen zijn niet enkel op zoek naar zichzelf in relatie met anderen, maar ook in relatie met de hele wereld. Jongeren willen kritisch kunnen denken en beslissen en vragen daarvoor hulp aan het onderwijs.

bron: Belga