Scholen kunnen contactpersonen radicalisering bij politie terugvinden in databank

Scholen kunnen contactpersonen radicalisering bij politie terugvinden in databank

De gegevens van de contactpersonen voor radicalisering bij de lokale politiezones en die van de schooldirecties zijn voortaan verzameld in één online databank. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) komt daarmee tegemoet aan de klachten van veel scholen over het gebrek aan een duidelijk aanspreekpunt bij de politie. Scholen met vragen over radicalisering, denk maar aan problemen met bepaalde leerlingen, kunnen daarvoor terecht bij de lokale politiezones. Die moeten een contactpersoon aanstellen die zich met de vragen van scholen bezighoudt. Maar na de aanslagen in Parijs en Brussel stelden veel scholen vast dat ze hun aanspreekpunt eigenlijk niet kenden, of dat er geen was. In Vlaanderen was in 2016 bij een derde van de politiezones geen aanspreekpunt bekend of aangeduid, in Brussel was dat zelfs de helft.

Crevits heeft daarop alle Vlaamse en Brusselse zones gevraagd om een contactpersoon aan te duiden en de gegevens door te spelen. Die gegevens zijn nu samen met die van de schooldirecties verzameld in een online databank, kondigde de minister vandaag aan in de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering in het Vlaams parlement, die elk halfjaar een stand van zaken opmaakt.

Omdat de Vaste Commissie van de lokale politie niet wilde dat alle gegevens zomaar online te zien waren, kan de databank alleen met een wachtwoord geraadpleegd worden. Scholen en politiezones kunnen de contactgegevens ook wijzigen, als er bijvoorbeeld een nieuw aanspreekpunt wordt aangesteld.

Minister Crevits is tevreden dat het probleem is opgelost, zei ze. "Het is belangrijk dat scholen en politiediensten elkaar snel vinden als er informatie moet worden uitgewisseld. Ik ben zeer positief over de evolutie van de voorbije maanden."

bron: Belga