Scholen hebben te weinig middelen

Scholen hebben te weinig middelen

De werkingsmiddelen van scholen zijn tussen 2009 en 2015 met bijna 5% toegenomen, van 911 naar 956 miljoen euro. Maar dat was onvoldoende om de inflatie in diezelfde periode te compenseren. Bovendien is er in 2014-2015 extra op de werkingsmiddelen bespaard om de Vlaamse begroting onder controle te houden. Daarnaast leidt de snelle leerlingengroei slechts in beperkte mate tot meer werkingsmiddelen. Dat alles staat te lezen in De Tijd.

Daardoor is de koopkracht van de scholen in het lager onderwijs sinds het schooljaar 2008-2009 met 11% gedaald, blijkt uit een analyse van de katholieke onderwijskoepel. De groei van het aantal leerlingen dreigt de situatie in het middelbaar onderwijs de komende jaren bovendien even nijpend te maken.

Globaal plan

Topman van het katholiek onderwijs Lieven Boeve (foto) dringt aan op een engagement van alle politieke partijen. Wachten tot de volgende regeringsperiode is geen optie, zegt hij. «De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen als ze de kwaliteit van het Vlaams onderwijs niet wil hypothekeren.»

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zegt in een reactie dat ze werkt aan een globaal plan voor het basisonderwijs. «Internationale studies geven aan dat zeker het basisonderwijs in verhouding extra middelen kan gebruiken.» Wel wijst ze erop dat het budget voor de leraars blijft stijgen en dat daar niet op bespaard is.

«Onwaarschijnlijk»

«Het is onwaarschijnlijk dat minister Crevits nog durft spreken over een groei van de budgetten», hekelt sp.a-parlementslid Caroline Gennez. «Deze legislatuur heeft ze 45 euro per leerling bespaard in het basisonderwijs en 117 euro per leerling in het secundair. Tegelijk heeft de minister de maximumfactuur in het basisonderwijs verhoogd, waardoor ouders steeds meer op kosten worden gejaagd.»

Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman roept de regering op de «goednieuwsshow» te stoppen en «een plan op tafel te leggen met concrete financiële maatregelen». «Ons basisonderwijs heeft dringend nood aan zuurstof. Enkel met concrete structurele investeringen in het onderwijs kunnen we de kwaliteit ervan blijven verzekeren», zegt de Groen-politica.