Scholen blijven open, maar refters gaan dicht

Scholen blijven open, maar refters gaan dicht

Het Overlegcomité stuurde de ministers van Onderwijs vrijdagavond terug naar de tekentafel om extra maatregelen uit te werken. De aanscherpingen die amper twee dagen eerder werden beslist - een mondmaskerplicht voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs en uitstel van het voltijds contactonderwijs in de tweede graad secundair tot na de paasvakantie - waren niet voldoende om de sterk stijgende besmettingen in het onderwijs een halt toe te roepen.

De ministers overlegden het afgelopen weekend met de sociale partners en met elkaar, en kwamen zondagavond op een persconferentie met extra maatregelen. Die moeten de periode tot de paasvakantie overbruggen en ervoor zorgen dat de scholen open kunnen blijven.

Sneller quarantaine in problematische regio

Het is onder meer de bedoeling om sneller op te treden in zorgwekkende regio's. Concreet gaat het om de gemeenten die de Risk Assessment Group (RAG) in de gaten houdt omdat het aantal besmettingen er sneller dan gemiddeld stijgt. Daar moet minstens de klas nu volledig in quarantaine zodra er één besmetting wordt vastgesteld.

Voor alle scholen geldt dat ze verschillende klasgroepen - zeker binnen - zo weinig mogelijk met elkaar mogen vermengen. Zo gaan de refters dicht: kinderen moeten dus tot de paasvakantie in de klas eten, of in open lucht. De onderwijsministers vragen ouders ook om kinderen de komende twee weken niet met het openbaar vervoer naar school te laten komen, maar te voet, met de fiets, met de step of met ander eigen vervoer. De speeltijden van verschillende klasgroepen moeten zoveel mogelijk van elkaar gescheiden worden. Om groepen nog beter van elkaar te scheiden kunnen scholen een beroep doen op cafetaria's van sportclubs, parochiezalen en andere leegstaande ruimtes in de buurt, klinkt het.

Daarnaast is het de bedoeling om lessen en sportlessen zoveel mogelijk buiten te organiseren, en bijvoorbeeld ook de leraarskamer naar buiten te verplaatsen. Buitenschoolse activiteiten kunnen enkel doorgaan in de eigen klasgroep en in open lucht.

Digitaal vergaderen

Tot slot moeten de volwassenen op school zo veel mogelijk fysiek contact vermijden. Dat wil zeggen dat er enkel digitaal kan worden vergaderd en dat buitenstaanders niet meer worden toegelaten tot de school, met uitzondering van CLB-personeel, leerkrachten in opleiding, externe praktijkleerkrachten, verpleegkundigen en therapeuten, persoonlijke assistenten, personeel van revalidatiecentra en tolken en doven voor slechthorenden.

Scholen volledig open na paasvakantie

Volgens Vlaams minister van Onderwijs van Ben Weyts (N-VA) gaan de scholen zover ze kunnen zonder te sluiten. De onderwijsministers blijven ook vasthouden aan de volledige herstart van het contactonderwijs na de paasvakantie.

«Prioriteit geven aan ons onderwijs, onze kinderen en jongeren, dat was de doelstelling en dat is het nog steeds», zei hij zondagavond. «We onderstrepen de visie van de virologen die zeggen dat de scholen niet de motor zijn van het virus, en we betreuren dat er een sfeer gecreëerd wordt die daartegen ingaat.»

"Onderwijs beveiligen"

Viroloog Geert Molenberghs (KU Leuven) kwam de boodschap van de onderwijsministers kracht bijzetten. «Voor ons in de (expertengroep, red.) GEMS is het belangrijk om de keuze die gemaakt is om het onderwijs open te houden, mee te beveiligen, en om naar het grotere plaatje te kijken», zei hij. «We zijn natuurlijk niet blind voor de evolutie, die niet zo gunstig is, en het is niet volledig uitgesloten dat er op een bepaald ogenblik verder geschakeld moet worden. Maar dan moeten we maatregelen nemen in het hele systeem, gaande van het werk, over vrije tijd en het gezin.» De scholen sluiten is ook voor Molenberghs «de laatste maatregel die men wil nemen.»

Molenberghs benadrukte dat het nu vooral zaak is om de getroffen maatregelen goed op te volgen. «Er is wel wat versoepeling in het hoofd van de mensen», zei hij. Het huidige stijgingspercentage van 42 procent in vergelijking met vorige week is volgens Molenberghs het hoogste sinds de afbouw van de tweede golf. «Dit is sindsdien het vijfde golfje, en we zouden graag hebben dat het bij een golfje blijft.»