Schokkende nieuwsbeelden schrikken kinderen af

Schokkende nieuwsbeelden schrikken kinderen af

Uit eerder onderzoek bleek dat kinderen steeds jonger en vaker dan gedacht naar het volwassenenjournaal kijken. Lara Rogiers wou weten wat de jongeren verkiezen: het jeugdjournaal of het volwassenenjournaal. In een kwalitatieve studie bevroeg ze zestien kinderen van het vierde leerjaar uit Leuven en Heusden-Zolder. Alle kinderen kregen over drie onderwerpen telkens een fragment uit het jeugdgjournaal Karrewiet en Het Journaal waarover ze nadien vragen stelde.

Begrijpelijkheid

Na het bekijken van de verschillende fragmenten verkozen de kinderen meestal Karrewiet. Een van de grootste redenen hiervoor was de begrijpelijkheid. Reportages van het Jeugdjournaal zijn meestal korter en de gesproken tekst is er makkelijker. “Bovendien is er in het jeugdjournaal vaak een semantische overlap. Beeld en tekst hebben er dan dezelfde inhoud. Zo kunnen de kinderen de nieuwsfeiten beter begrijpen en onthouden. Daarnaast kozen kinderen ook voor Karrewiet omdat die reportages minder schokkende beelden bevatten”, aldus Rogiers.

Toch kozen kinderen af en toe voor een reportage van het volwassenenjournaal. Die reportages bevatten volgens hen meer informatie. Maar dit kan ook averechts werken. Wanneer een Journaalreportage te veel informatie bevat, daalt de begrijpbaarheid en verkiezen de kinderen toch het Karrewietfragment.

Het viel in de studie op dat een aantal van die kinderen regelmatig naar het volwassenenjournaal kijkt. Rogiers: “Van de zestien ondervraagde kinderen kijken maar liefst zes kinderen vaker naar het volwassenenjournaal dan naar het jeugdjournaal. Jongens blijken bovendien vaker naar het volwassenenjournaal te kijken dan meisjes.”

Ouders

De meest aangehaalde reden om naar het 'echte journaal' te kijken is dat de kinderen meekijken met hun ouders die het volwassenenjournaal verkiezen. Daarnaast zijn er ook andere motieven om het nieuws te volgen. Ze willen namelijk op de hoogte zijn van actuele gebeurtenissen, omdat ze het nuttig vinden, en/of omdat ze het leuk vinden. Vooral meisjes geven dit laatste aan. Jongens volgen vaker het nieuws omdat ze meekijken met iemand anders.

Lara Rogiers doet dit jaar mee aan de Vlaamse Scriptieprijs.