Schauvliege: "Nood aan meer transparantie over de saneringsbijdrage"

Schauvliege: "Nood aan meer transparantie over de saneringsbijdrage"

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de rioleringssector moeten met elkaar rond de tafel gaan zitten over het toenemende boekhoudkundig overschot van de rioolbeheerders. Dat stelt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) in een reactie op het rapport van de VMM waaruit blijkt dat de rioolbeheerders in 2015 401 miljoen euro ontvingen via de saneringsbijdrage op de waterfactuur, terwijl ze slechts 318 miljoen euro investeerden. Er is vooral nood aan meer transparantie, klinkt het. Zowel de VMM als professor Lode Vereeck van de Universiteit Hasselt, die specifiek onderzocht waaraan het geld van de saneringsbijdrage besteed wordt, benadrukten dinsdag tijdens de jaarlijkse Vlario-dag in Antwerp Expo dat het vermelde overschot geen berg cash geld is die zo maar kan worden uitgegeven en eigenlijk ook alleen maar kan en mag worden besteed aan investeringen in rioolinfrastructuur - en dus niet kan 'wegstromen' naar andere projecten.

"Het gaat hier ook maar om een tussentijdse situatie in een lang traject dat moet worden afgelegd om de Vlaamse rioleringsgraad naar 97 procent te brengen", zegt Vereeck. "Mogelijk is er dus de volgende keer geen overschot meer, dat hangt van de investeringen af. We bevelen in ieder geval wel aan om meer transparantie te bieden, onder meer over niet-rioleringsuitgaven, het nut van bepaalde leningen en vergoedingen voor bestuurders." Vereeck wees tussendoor ook op de relatief hoge overheadkosten bij de rioolbeheerders.

Ook minister Schauvliege vindt dus dat de Vlaming meer transparantie verdient over de saneringsbijdrage. "Het is belangrijk dat de burger weet hoe zo'n tarief tot stand komt en welke dienstverlening en investeringen ertegenover staan", zegt haar kabinetsmedewerker Kor Van Hoof. "We gaan dit verder opvolgen en indien nodig stappen ondernemen om meer transparantie te garanderen."

bron: Belga