Schaderegeling voor wolf niet meer van kracht door beslissing Raad van State

Schaderegeling voor wolf niet meer van kracht door beslissing Raad van State

De regeling voor wie schade lijdt door toedoen van een wolf is niet langer van kracht door een beslissing van de Raad van State. Dat laat het Agentschap Natuur en Bos weten. De Raad van State vernietigde vorige week de aanvraagprocedure voor het krijgen van een afwijking op het Soortenbesluit. In dat besluit wordt bepaald welke planten en dieren beschermd zijn in Vlaanderen. De nieuwe aanmeldingsprocedure is volgens de Raad van State strijdig met het natuurbehouddecreet en met de Europese Vogelrichtlijn. Volgens die richtlijn moeten de lidstaten waarborgen dat er enkel uitzonderingen worden toegestaan die steunen op een nauwkeurige motivering.

Natuur en Bos laat nu weten dat de schaderegeling voor wolven voorlopig niet meer toepasbaar is. Die vergoedt particuliere en professionele schapenhouders die het slachtoffer zijn van een aanval door een wolf.

De wolf blijft wel beschermd. De Raad van State heeft de aangepaste bijlage 1 van het Soortenbesluit vernietigd, waaraan de bescherming van de wolf was toegevoegd, maar in het Soortenbesluit staat nog altijd dat ook soorten die opgenomen zijn in bijlage IV van de Habitatrichtlijn, of in bijlage II van het verdrag van Bern, beschermd zijn. Voor de wolf is dat het geval.

bron: Belga