Saudi-Arabië schaft de doodstraf bij minderjarigen af

Saudi-Arabië schaft de doodstraf bij minderjarigen af

Amnesty International en Human Rights Watch hebben er jarenlang voor gepleit, maar nu is het eindelijk zover. Saudi-Arabië schaft de doodstraf bij minderjarigen af. Hiermee komt ook een einde aan de willekeurige vonnissen die soms werden uitgesproken, want enkel bij bepaalde misdaden, zoals moord, waren er vaste straffen. Toch kunnen er nog steeds uitzonderingen gemaakt worden als de criminaliteit gerelateerd is aan terrorisme.

Gematigdere kroonprins

De huidige koning van Saudi-Arabië, Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed, vaardigde het koninklijke besluit uit. Velen vermoeden echter dat de wet er kwam onder invloed van zijn zoon, Mohammed bin Salman. Hij probeert het land namelijk al even weg te leiden van de ultraconservatieve interpretaties van de Islamitische wetgeving, het Wahabisme. De kroonprins wil Saudi-Arabië ook moderniseren en de wereldwijde reputatie verbeteren. Hierdoor worden oude misdaadzaken herzien en zullen sommige doodstraffen omgezet worden naar een gevangenisstraf van maximum tien jaar. Daarnaast zal het leven van veel minderjarige mannen gespaard worden die deelnamen aan betogingen gericht tegen de regering. Dat protest werd voorheen immers beschouwd als ordeverstoring en ongehoorzaamheid tegenover de leider.

Geen stokslagen meer

De nieuwe regel komt niet alleen, want eerder deze maand werd ook al een richtlijn uitgeschreven om stokslagen te verbieden. Die werden vaak als afschrikkingsmiddel ingezet bij geweldloze misdaden, zodat de andere inwoners van Saudi-Arabië twee keer zouden nadenken voor ze een misdrijf zouden plegen. Voortaan worden die stokslagen vervangen door humanere straffen, zoals een gevangenisverblijf, boetes of maatschappelijke dienstverlening.