"Sanctie komt de facto overeen met jaarlijkse nettobezoldiging van de prins"

"Sanctie komt de facto overeen met jaarlijkse nettobezoldiging van de prins"

Het voorstel van de regering om de dotatie van prins Laurent met 15 procent te verminderen, is "zonder voorgaande en disproportioneel, gezien het bedrag van 46.000 euro de facto overeenkomt met zo goed als de hele jaarlijkse nettobezoldiging van de prins". Zo reageert meester Laurent Arnauts, de raadsman van prins Laurent. De advocaat wijst erop dat de werkings- en personeelskosten, die twee derde van de dotatie uitmaken, moeilijk in te krimpen zijn. Meester Arnauts betreurt die vlucht vooruit van de regering. De premier had hem immers verzekerd, ter gelegenheid van zijn verhoor op 25 september 2017, dat de rechten van de verdediging "nauwlettend" zouden worden nageleefd. "De regeringsleider werd dus duidelijk niet gevolgd daarin", klinkt het.

De advocaat laat weten dat hij naar aanleiding van zijn verhoor in september een preliminaire memorie met feitelijke en juridische elementen had neergelegd. Onlangs de beloftes van de premier, heeft Arnauts geen kennis kunnen nemen van de argumentatie in antwoord van de raadsman van de regering. Hij heeft dus niet kunnen repliceren, hoewel dat het recht is van iedere verweerder in elke procedure.

De ministerraad heeft dus een beslissing genomen na een grotendeels geheime procedure zonder wederhoor. "Dit vormt een nieuwe schending van de fundamentele beginselen van de gerechtelijke opdracht die de wet aan de ministerraad heeft toevertrouwd in samenwerking met het parlement", aldus de raadsman. "Men zal zich inderdaad herinneren dat de sanctie en het bedrag ervan werden aangekondigd nog voor de prins of zijn raadsman waren verhoord, hetgeen eveneens een schending van de rechten van de verdediging inhield, en van een uitdrukkelijke vereiste van de dotatiewet."

bron: Belga