Rusthuis fors duurder - "Noden zullen in de toekomst hoog blijven"

Zorgnet-Icuro is blij met de inspanningen van de Vlaamse regering voor de woonzorgcentra, maar roept op niet op de lauweren te rusten. De noden blijven in de toekomst hoog. Het is volgens Zorgnet-Icuro een gekend probleem dat ook in het afgelopen jaar verschillende keren expliciet en in alle scherpte aan bod kwam in de media. "Ouderen van nu gaan steeds later naar een woonzorgcentrum, met name op het ogenblik dat ze het met thuiszorg alleen niet meer redden. De groep zwaar zorgbehoevende ouderen in de woonzorgcentra groeit daardoor, maar de overheidsmiddelen voor de financiering van het personeel groeien niet mee op hetzelfde ritme"

Zorgnet-Icuro is verheugd vast te stellen dat de Vlaamse overheid in deze budgettair krappe tijden extra middelen voorziet om de hevigste noden op dit vlak te lenigen. Het zal in de komende jaren immers alle hens aan dek zijn om de bewonersfactuur in de woonzorgcentra betaalbaar te houden.

De organisatie vraagt met klem dat deze investeringen het begin zouden zijn van een trend om een kwaliteitsvol en solidair antwoord te bieden aan de toenemende zorgverzwaring. Extrapolaties naar de toekomst wijzen immers uit dat er in de toekomst nog zo'n slordige 266 miljoen euro nodig zal zijn om voldoende personeel te voorzien voor de zwaar zorgbehoevende ouderen.

Tot slot juicht Zorgnet-Icuro ook het initiatief van minister van Welzijn Jo Vandeurzen toe om de dagprijzen transparant en publiek te maken. "De Vlaamse burger moet goed geïnformeerd keuzes kunnen maken wanneer hij de overstap maakt naar een woonzorgcentrum", luidt het.

bron: Belga