Ruim helft werknemers vindt relatie met de baas not done

Ruim helft werknemers vindt relatie met de baas not done

Naar aanleiding van Valentijnsdag peilde Tempo-Team bij werkende Belgen naar hun ervaringen met romantiek op de werkvloer, hoever ze al zijn gegaan en hun houding terzake. Hieruit blijkt dat een tiende van de Belgische werknemers al flirtte of verliefd was op een collega. 7% deelde al minstens een keer de lakens met een collega, terwijl 6% al kuste of een relatie had met iemand van op het werk.

Meer intimiteit onder leidinggevenden

Dit is beduidend minder dan enkele jaren geleden: in 2016 gaf bijna een kwart van de werknemers toe al eens gevoelens te hebben gehad voor een collega. Een vijfde had ook al geflirt of gekust met een andere medewerker. Ook opvallend is dat leidinggevenden en werkgevers twee keer zo vaak overgaan tot intieme contacten en relaties aangaan met collega's dan hun ondergeschikten. Dat in contrast tegenover hun attitude: respectievelijk 55% en 36% van hen vindt een relatie tussen twee collega's onderling of een relatie tussen een leidinggevende en een ondergeschikte kunnen. De helft van de werknemers weet ook niet of zijn werkgever een relatie tussen collega's toelaat of niet. Bij werknemers is er meer begrip: 68% vindt een relatie onder collega's oké, 40% vindt hetzelfde van een relatie met een leidinggevende en een werknemer. De helft van zowel werknemers als werkgevers gelooft dat verliefdheid onder collega's vooral voor problemen zorgt.

Niet met de baas

Zelf een relatie hebben met een collega of leidinggevende blijkt andere koek: slechts 22% van de bevraagde werknemers zegt open te staan voor een relatie met een collega. Verder zou amper 8% een relatie met de baas aangaan.

#metoo

De impact van #metoo lijkt duidelijk merkbaar. Het aantal bedrijven met een beleid over relaties op het werk en/of een vertrouwenspersoon, is de voorbije jaren sterk gestegen. Om onduidelijkheden te vermijden en een kader te hebben bij conflicten, hebben 4 op de 10 bedrijven een beleid terzake. Daarnaast heeft twee derde van de werkgevers een vertrouwenspersoon aangesteld waarbij werknemers terecht kunnen met vragen. Dat is duidelijk meer dan in 2016: toen had een kwart van de bedrijven een gedragscode en hadden 4 op de 10 een vertrouwenspersoon.

Het zijn wel significant vaker grote ondernemingen die de voorbije jaren dergelijke maatregelen troffen dan KMO's (85 versus 47%).