Risico op ziekenhuisopname dubbel zo hoog bij deltavariant van coronavirus

Risico op ziekenhuisopname dubbel zo hoog bij deltavariant van coronavirus
AFP / N. Aguilera

De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Lancet Infectious Diseases en hebben voornamelijk betrekking op het risico voor niet-gevaccineerde mensen. De gegevens laten geen conclusies toe voor volledig gevaccineerde personen.

Het onderzoek spitste zich tot nu toe vooral toe op de hogere overdraagbaarheid van de deltavariant. Over het risico op ernstig verloop van de ziekte was nog maar weinig onderzoek gebeurd. De wetenschappers gebruikten de resultaten van tienduizenden positieve tests die door middel van genetische analyse werden toegewezen aan delta of alfa. Bijna 9.000 gingen terug op de deltavariant, ongeveer 35.000 werden toegeschreven aan de alfavariant. Die gegevens legden de wetenschappers naast het aantal ziekenhuisopnames.

Na aanpassing van de gegevens wat betreft factoren als leeftijd en demografie, die gewoonlijk het risico op het ontwikkelen van een ernstige ziekte verhogen, ontdekten ze dat wie besmet is met de deltavariant gemiddeld 2,26 keer zoveel kans loopt om binnen twee weken na de test opgenomen te worden in het ziekenhuis.

Vaccinatie cruciaal om risico op opname te verminderen

Van de meer dan 40.000 gevallen die in het onderzoek zijn opgenomen, was slechts 1,8 procent volledig gevaccineerd, wat de onderzoekers interpreteren als een verdere bevestiging dat de vaccins zeer effectief zijn. Van de besmette personen was 74 procent niet gevaccineerd, 24 procent slechts gedeeltelijk gevaccineerd. Vanwege de beperkte hoeveelheid gegevens, kunnen de onderzoekers geen uitspraken doen over een hoger risico op ernstige ziekte bij gevaccineerde mensen.

«Onze analyse toont aan dat delta-uitbraken zonder vaccinatie een aanzienlijk grotere last voor het gezondheidssysteem vormen dan een alfa-epidemie», zei een van de auteurs van het onderzoek, Anne Presanis van de Universiteit van Cambridge. «Volledig gevaccineerd worden is van cruciaal belang om het risico op symptomatische infectie te verminderen en het risico op het ontwikkelen van ernstige delta-infectie en ziekenhuisopname te verminderen.»

Een van de zwakke punten van de studie is volgens de auteurs dat ze geen gegevens hadden over de eerdere ziekten van hun patiënten. Ook is het mogelijk dat de regels voor ziekenhuisopnames tijdens de proefperiode zijn gewijzigd. De onderzoekers hebben in ieder geval geprobeerd deze factoren in hun berekeningen zoveel mogelijk te minimaliseren.