Ringland start crowdfunding voor bijkomende onderzoeken naar Oosterweelverbinding

Ringland start crowdfunding voor bijkomende onderzoeken naar Oosterweelverbinding

De Antwerpse burgerbeweging Ringland zet een nieuwe crowdfundingactie op voor extra studies rond de Oosterweelverbinding die de volledige overkapping van de Antwerpse ring kunnen bevorderen. De onderzoeken hebben als doel enkele resterende punten van discussie weg te werken zoals hoe een "Oosterweel-light" er moet uitzien en of de "gaten" in de overkapping - om transport van gevaarlijke stoffen over de weg veilig te laten verlopen - kunnen worden vermeden. De onderzoeken worden meegenomen in de project-MER (milieu-effectenrapportage) die tegen de zomer wordt verwacht. Het Toekomstverbond dat overheden en actiegroepen bijna een jaar geleden sloten bepaalde onder meer dat de Oosterweelverbinding er zou komen, maar dat er wel nog verder onderzoek zou gebeuren naar een gereduceerde capaciteit van de geplande kanaaltunnels. "De gesprekken daarover verlopen constructief", stelt Ringland, "maar er mag wat meer vaart achter zitten". Daarom besloot de burgerbeweging zelf twee bijkomende studies te financieren, met behulp van een crowdfunding. Er is 40.000 euro nodig.

"Dit extra studiewerk betekent geen nieuw uitstel, want het resultaat zal een eenvoudiger ontwerp van de knooppunten aan het Noordkasteel en aan het Sportpaleis zijn, dat sneller te realiseren valt", zegt Peter Vermeulen van Ringland.

Een tweede studie gaat op zoek naar oplossingen voor de 150 meter lange "gaten" in de overkapping van de Antwerpse ring. Volgens de huidige plannen zouden die er om de twee kilometer moeten komen omwille van de Europese regelgeving rond ADR-transporten. "We krijgen daar veel vragen over van ongeruste Antwerpenaars die vrezen dat de gezondheidswinst van de overkapping in hun buurt zal worden tenietgedaan", zegt Vermeulen. "Het lijkt ons daarom nuttig om alternatieve trajecten voor dat ADR-transport te zoeken, bijvoorbeeld langs het water, ook al omdat het Toekomstverbond bepaalt dat de Antwerpse ring voor stadsregionaal verkeer bestemd is."

bron: Belga