Rik Torfs positief over pauselijk initiatief voor meldingsplicht bij seksueel misbruik

Rik Torfs positief over pauselijk initiatief voor meldingsplicht bij seksueel misbruik

Ondanks enkele minpunten reageert de Leuvense kerkjurist Rik Torfs heel positief op het apostolisch schrijven "Vos estis lux mundi" ("Gij zijt het licht van de wereld") waarmee paus Franciscus priesters en religieuzen verplicht om voortaan elke verdenking van seksueel misbruik of intimidatie te melden, net als de toedekking van dergelijke feiten door de kerkelijke hiërarchie. Bisdommen moeten ook meldpunten in het leven roepen voor burgers.

"Heel positief is de gedetailleerde procedure die de paus voorziet. De meldingsplicht geldt zowel voor priesters, diaken, religieuzen... Voor burgers worden er meldpunten in het leven geroepen. De regeling slaat op alle seksueel misbruik dat gepaard gaat met misbruik van macht waardoor ook volwassen seminaristen als slachtoffer in aanmerking komen. Om te voorkomen dat men klachten op zijn beloop laat, dienen deze binnen de 90 dagen te worden onderzocht. Er is ook voorzien wat er moet gebeuren met klachten tegen bisschoppen of kardinalen. Indien er effectief misbruik wordt vastgesteld dient dit conform de wetgeving van het desbetreffende land ook te worden gemeld aan het gerecht", aldus Torfs.

Desondanks zijn er volgens Rik Torfs ook enkele minpunten. "De rol die aan leken wordt toegekend in de afhandeling van de klachten is kleiner dan verhoopt. Er is enkel voorzien dat het bisdom op hen beroep kan doen. Ik vrees dat dat in de praktijk niet vaak zal gebeuren. Daarnaast is het voor mij op dit ogenblik nog onduidelijk wat er gebeurt als er een priester zich niet houdt aan de opgelegde meldingsplicht en welke sancties de paus in dat geval voorziet", aldus de kerkjurist.

bron: Belga