Repatriëringen van Soedanezen hervat

Repatriëringen van Soedanezen hervat

Er is vanochtend opnieuw een Soedanees uit België gerepatrieerd naar Soedan. Dat heeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bevestigd. Er was vandaag nog een tweede gedwongen terugkeer gepland, maar die tweede Soedanees heeft zich verzet tegen zijn uitwijzing. Het gaat om de eerste repatriëring sinds de publicatie van het veelbesproken Soedan-rapport vorige week vrijdag. De repatriëring van uitgewezen Soedanezen was door de federale regering opgeschort na een rapport van het Tahrir-instituut met foltergetuigenissen van Soedanezen. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) moest die getuigenissen onder de loep nemen.

Het CGVS-rapport over Soedan werd vrijdag afgeleverd en het CGVS concludeerde dat de folteringen niet bewezen konden worden, maar dat er ook niet met zekerheid gezegd kon worden dat ze niet hadden plaatsgevonden. Het CGVS maakte ook kanttekeningen bij de betrouwbaarheid van de drie belangrijkste getuigenissen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) toonde zich opgelucht en kondigde meteen aan dat de repatriëringen naar Soedan snel zouden hervat worden. Dat is nu ook het geval. Bedoeling was om vandaag twee Soedanezen, twee mannen die geen asiel hadden aangevraagd en in een gesloten centrum zaten, terug naar Soedan te sturen. "Het ging om twee pogingen tot repatriëring zonder escorte. Bij één persoon is die repatriëring gelukt, de andere heeft zich verzet", legt Geert De Vulder, woordvoerder van de Dienst Vreemdelingenzaken uit.

In beide gevallen was er volgens DVZ ook al een voorafgaandelijke toetsing van het veelbesproken artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) gedaan. Dat artikel zegt dat er geen risico mag zijn op foltering of slechte behandeling bij terugkeer.

Volgens DVZ zitten er momenteel nog 17 Soedanezen vast in de gesloten centra.

bron: Belga