Rekenhof: Vlaamse overheid heeft zesde staatshervorming goed voorbereid en uitgevoerd

De Vlaamse overheid heeft de zesde staatshervorming vrij goed voorbereid en uitgevoerd. Dat zegt het Rekenhof. Het Rekenhof heeft ook wel kritiek, maar dat gaat dan bijvoorbeeld over de gebrekkige doorstroming van informatie vanuit de federale overheid. De Vlaamse overheid krijgt van het Rekenhof, op wat aanbevelingen na, overwegend goede punten voor de manier waarop ze de zesde staatshervorming heeft aangepakt. Wat was de impact van de zesde staatshervorming uit 2011 op de Vlaamse overheid? Wat waren de budgettaire implicaties van die institutionele reshuffle? En wat waren de knelpunten bij de overdracht van bevoegdheden? Het Rekenhof heeft die vragen onder de loep genomen en in een rapport van 174 pagina's gegoten.

De algemene conclusie van het Rekenhof is dat de betrokken Vlaamse administraties de zesde staatshervorming "mede gelet op het krappe tijdschema, vrij goed voorbereid en uitgevoerd hebben, zij het soms met vertraging".

Liep alles dan vlekke- en rimpelloos? Dat ook weer niet. Zo had de doorstroming van informatie beter en accurater moeten zijn. Het Rekenhof wijst daarbij vooral de federale overheid met de vinger. "De informatiedoorstroming van het federale naar het Vlaamse niveau leed onder vertragingen en kwaliteitsgebreken."

De federale overheid krijgt nog meer kritiek. Zo waren er problemen met de overname van federale informaticasystemen en werd ook niet altijd het beloofde aantal personeelsleden overgeheveld. Sommige bevoegdheden werden zelfs overgedragen zonder personeelsoverdracht. Dat had gevolgen voor de "expertiseopbouw in de overnemende Vlaamse entiteiten", stipt het Rekenhof aan.

Maar ook de Vlaamse overheid zelf krijgt wat kritische opmerkingen. Zo is voorlopig minder dan de helft van de vereiste samenwerkingsakkoorden afgesloten en moesten zogenaamde 'overgangsprotocollen' vaak verlengd worden. Dat heeft volgens het Rekenhof niet alleen te maken met de complexiteit van de hele bevoegdheidsoverheveling, maar ook met het feit dat Vlaanderen heeft beslist een aantal overgenomen bevoegdheden eerst te hervormen of te integreren in al bestaande Vlaamse maatregelen.

bron: Belga