Reizigersbond waarschuwt voor frequentieverlagingen Gentse trams

Zondag wordt in Gent de verlenging van tramlijn 4 tot het Gentse Universitair Ziekenhuis officieel ingereden. Dat stemt de Reizigersbond tevreden, al wijst de organisatie op een verlaging van de frequentie op de lijnen 4 en 21 en de inzet van minder spitstrams vanaf maandag. Op tramlijn 4 vraagt de Reizigersbond vooreerst een extra halte aan de oude hoofdingang, bushalte lijn 5. De verlenging van tramlijn 4 gaat gepaard met een uitgedunde dienstregeling, merkt de Reizigersbond op na vergelijking van dienstroosters en tellingen. "Op schooldagen overdag daalt het aanbod op lijn 4 met één vijfde, in de spits nog meer door het wegvallen van 4 spitstrams."

Vanaf maandag rijden in de schoolspits 54 trams, dat zijn er vier minder dan afgelopen vrijdag. Eind december 2015 reden er nog 62 trams. "De besparingen die de Vlaamse regering aan De Lijn oplegt, worden zelfs op de drukste lijnen voelbaar", zegt de Reizigersbond. Want vanaf maandag worden drie spitstrams afgeschaft zowel 's ochtends als 's namiddags op tramlijn 1. Wel merkt de Reizigersbond op dat tot het voorjaar 2017 lijn 21/22 - meestal met kleine trams - tussen de Korenmarkt en Gent-Sint-Pieters rijdt omwille van de BRAVOKO-werken. Op tramlijn 4 worden op schooldagen in de ochtend- en namiddagpiekuren vier spitstrams afgeschaft, overdag drie en er zal voortaan om de 7,5 minuten in plaats van om de 6 minuten een tram passeren. Op lijn 21 zal op schooldagen maar om de tien minuten een tram passeren, in plaats van om de zes minuten tot in 2011.

De vermindering van het aanbod doorkruist de beoogde verhoging van het tramgebruik in het nieuwe Mobiliteitsplan, klinkt het verder. De Reizigersbond onderstreept dat ook in Antwerpen tramlijnen worden verlengd, maar dat de trams er evenwel net zo vaak rijden als voorheen, mét spitsversterking.

De organisatie wijst erop de De Lijn tegen september 2017 over zestien extra (grote) albastrostrams voor lijn 1 beschikt, waardoor de capaciteit tot 89 trams stijgt, en er dus materieel genoeg is om het aanbod van een tram om de 6 minuten - dat bestond van 2007 tot 2011 - weer in te voeren. "Vraag is of Vlaams minister van Mobiliteit in voldoende extra exploitatiemiddelen zal voorzien om méér trambestuurders dan nu in te zetten. Indien niet, dan zal een twintigtal rijklare trams ongebruikt in de stelplaats blijven in plaats van te rijden en het Mobiliteitsplan te ondersteunen."

bron: Belga