Reizigers uit gebieden in lockdown moeten dan toch verplicht in quarantaine

Reizigers uit gebieden in lockdown moeten dan toch verplicht in quarantaine

De overheid maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Deze zones worden gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken.

Rood, oranje en groen

Rode zones zijn steden, gemeenten, districten, regio's of landen die opnieuw in lockdown worden geplaatst. Voor deze zones vaardigt België een formeel reisverbod uit. Reizigers die desondanks terugkeren uit deze zones zullen worden behandeld als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht getest en in quarantaine moeten.

Oranje zones zijn steden, gemeenten, districten, regio's of landen waarvoor een hoog gezondheidsrisico is vastgesteld op basis van objectieve epidemiologische criteria. Voor deze zones raadt België reizen sterk af. Reizigers die toch terugkeren uit deze zones zullen gevraagd worden om testen en quarantaine te ondergaan.

Voor groene zones tenslotte zullen geen beperkingen worden opgelegd.