Registratie verpicht voor geneutraliseerde vuurwapens

Registratie verpicht voor geneutraliseerde vuurwapens

Ook vuurwapens die onklaar zijn gemaakt, moeten binnenkort aangeven worden. De ministerraad keurde daarover vandaag een besluit van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) goed. Dat besluit zet een Europese richtlijn om in nationaal recht. Wanneer een geneutraliseerd vuurwapen in je bezit komt, moet dit binnenkort worden aangegeven. Zo'n aangifte is verplicht bij elke overdracht, vererving en invoer. Voor erfgenamen ligt de termijn op drie maanden nadat het wapen in zijn of haar bezit is gekomen. Wie al zo'n wapen bezit, moet daarvan aangifte doen bij de gouverneur vóór 14 maart 2021. Het aangifteformulier kan digitaal worden verstuurd.

Het besluit bepaalt ook dat wapenhandelaars en tussenpersonen voortaan verplicht zijn om verdachte transacties van wapens, onderdelen of munitie te melden. Jagers die vuurwapens uitlenen voor langer dan één week, moeten dat aangeven. De lokale politie registreert dan de uitlening in het wapenregister.

bron: Belga