Regie der Gebouwen werft 150 nieuwe medewerkers aan

Regie der Gebouwen werft 150	nieuwe medewerkers aan

Heel wat overheidsdiensten schakelen een tandje hoger in hun zoektocht naar nieuw talent. Zo zoekt de Regie der Gebouwen, die het vastgoed van de federale overheid beheert, maar liefst 150 nieuwe medewerkers. En dan gaat het lang niet alleen over ingenieurs en architecten.

Algemene profielen

Dat de Regie der Gebouwen nood heeft aan ingenieurs en architecten ligt voor de hand, maar ook sollicitanten met een algemener profiel zijn zeker welkom. De organisatie focust zowel op klassieke bouw- en renovatieprojecten als op vastgoedbeheer en facility management. Voor wie interesse heeft in vastgoed, heeft de Regie der Gebouwen verschillende interessante carrièremogelijkheden. Enkele medewerkers van de Regie der Gebouwen getuigen ...

Tom Van Hoof,

44 jaar, Teamverantwoordelijke Bouw en renovatie Antwerpen

Wat doen jullie precies?

Ons team van Bouw en renovatie in Antwerpen bestaat uit twaalf mensen; een mix van architecten, ingenieurs, werfcontroleurs en tekenaars. Wij doen renovatie- en nieuwbouwprojecten. Momenteel werken wij het Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever af, bestuderen wij hoe we de diensten van de federale politie kunnen centraliseren en stellen wij de renovatiestudie op van het gerechtsgebouw aan de Britse lei. Daarnaast ondersteunen wij de pijlers Immo en Facility en onderhoud, bijvoorbeeld bij het aanpassen van nieuw ingehuurde gebouwen of bij het opmaken van bouwaanvragen. Afhankelijk van het project zijn we met ons team ongeveer bij het ganse bouwproces betrokken: van het eerste ontwerp over werfopvolging tot projectmanagement.

Wat maakt de job zo aantrekkelijk?

De grote mate van autonomie. Het is een uitdaging om alle – vaak dringende en noodzakelijke werken – tot een goed einde te brengen en dat binnen de budgettaire krijtlijnen. Bovendien zijn negentig procent van de mensen in ons team in de laatste vijf jaar aangenomen en werken wij in een dynamische omgeving met gedreven jonge mensen. Dat is niet iets wat je in eerste instantie verwacht van een overheidsorganisatie. Iedereen krijgt bij ons veel verantwoordelijkheid en een gezonde dosis druk, in combinatie met de juiste work-life balance.


Hans Depuydt,

31 jaar, Teamverantwoordelijke Facility en onderhoud Antwerpen

Wat doen jullie precies?

Wij staan in voor het dagelijks opvolgen van allerlei kleinere werken in de verschillende gebouwen die wij beheren. Dat kan gaan van een lekkend dak, een sanitair probleem of een inbraak tot problemen met de elektriciteit of de HVAC. Een brede waaier aan vragen, waarbij wij zo snel mogelijk een oplossing bieden door ter plaatse een aannemer het euvel te laten verhelpen. Als de werken groter zijn, dan maken wij eerst een bestek op. Wij volgen ook zelf de werken op. Ons facilityteam bestaat uit negen collega's. Daar zitten zowel ingenieurs, werfcontroleurs als administratieve medewerkers bij.

Wat maakt de job zo aantrekkelijk?

Elke dag ziet er totaal anders uit: je weet nooit welke problemen je op je bord kunt krijgen. De variatie aan opdrachten is enorm en je komt met heel veel mensen in contact. Ook de gebouwen waarin wij werken, zijn niet meteen alledaags. Wie kan zeggen dat hij zowel in gevangenissen, gerechtsgebouwen als asielcentra werkt? Het zijn dus zeker niet alleen kantoorgebouwen. Daardoor is de uitdaging om hier te werken voor iedereen veel groter. Ook heel fijn is natuurlijk de voldoening als je de zaken opgelost krijgt.


Katleen Druyts

55 jaar, Teamverantwoordelijke Immo Vlaanderen

Wat doen jullie precies?

Ik zeg weleens dat wij de grootste huisbaas van het land zijn. In Vlaanderen alleen al gaat het om 500 gebouwensites (2,3 miljoen m²) waarvoor wij het operationeel vastgoedbeheer doen. Concreet houdt dit alle soorten vastgoedtransacties in, zoals het kopen en verkopen, het huren en verhuren van onze gebouwen. Het huurbudget alleen al vertegenwoordigt 100 miljoen euro per jaar. We werken met vier teams: één op de hoofdzetel en drie in de regio's, samen zestien mensen waarvan de helft jonger is dan 35 jaar.

Wat maakt de job zo aantrekkelijk?

Het uitgestrekt en heel verscheiden patrimonium maakt het interessant om hier te werken. Dat gaat van gewone woningen tot moderne justitiepaleizen, van parkeerplaatsen tot politiegebouwen. Het geeft veel voldoening om de kleine en grote huisvestingsproblemen van klanten op te lossen of na een moeilijke contractonderhandeling een besparing te kunnen doen. Je moet ook snel kunnen inspelen op de vragen. Met de asielcrisis zijn we op zoek moeten gaan naar nieuwe opvangplaatsen. Het is ook een uitdaging om die grote portefeuille te laten matchen met de behoeften van onze klanten, want die noden veranderen weleens en wij sturen ons beleid bij op maat van de klant. Iedereen die graag met vastgoed bezig is, vindt hier een uitdagende werkomgeving.