Regering onderzoekt impact van inspanning 2,2 miljard op terugkeer naar evenwicht in 2018

Een werkgroep moet een voorstel uitwerken met scenario's waarbij wordt uitgegaan van een inspanning van 2,2 miljard euro voor de begroting van dit jaar en waarbij de impact wordt nagegaan op het begrotingstraject dat een terugkeer naar een evenwicht in 2018 voorziet. Dat werd vernomen na afloop van het kernkabinet. Zondag om 15.00 uur staat een nieuwe vergadering van het kernkabinet op de agenda. Eerder deze week becijferde het monitoringcomité dat de federale regering op zoek moet naar een bedrag van 2,2 miljard euro om de begroting in 2016 op koers te houden. Omdat de begrotingsdoelstelling vorig jaar niet werd gehaald, viel te horen dat de ploeg-Michel eigenlijk een gat van 3,2 miljard euro moet vullen om in 2018 opnieuw met een structureel evenwicht aan te knopen.

De werkgroep "begroting" die het kernkabinet in het leven riep, zal de "onderbouwde argumenten" moeten valideren die aangeven dat de regering in werkelijkheid een beter objectief heeft gehaald dan de Europese doelstelling, zo valt te horen in de omgeving van de onderhandelaars. Volgende week zitten vertegenwoordigers van de federale regering rond de tafel met hun collega's bij de Europese Commissie.

Dezelfde werkgroep moet ook nagaan welk statuut moet worden gegeven aan de uitzonderlijke maatregelen die de regering heeft genomen op het vlak van asiel en veiligheid. Uit informele contacten met de Europese Commissie zou blijken dat die beslissingen buiten de begroting kunnen worden gehouden. Met die beslissingen zijn miljoenen euro's gemoeid.

bron: Belga