Regering neemt 28 maatregelen inzake veiligheid

Regering neemt 28 maatregelen inzake veiligheid

De sfeer binnen de federale regering is niet altijd opperbest. Daarom werden er drie bijzondere ministerraden ingelegd, waarvan de eerste rond het thema veiligheid handelde. Dat leverde heel wat nieuwe maatregelen op.

Extra plaatsen in asielcentra

Op het vlak van justitie wordt een veiligheidsperiode ingevoerd voor de zwaarste misdaden. Het gaat om een periode die de veroordeelde moet uitzitten voordat hij in aanmerking kan komen voor een vervroegde invrijheidstelling.

Inzake asiel en migratie voorziet een masterplan in de verhoging van de capaciteit van de gesloten centra van 600 naar 1.066 plaatsen in 2020. Op korte termijn wordt extra capaciteit gecreëerd in Steenokkerzeel, Merksplas en Holsbeek. Op middellange termijn komen er nieuwe centra in Antwerpen en Jumet.

Goed nieuws, vindt Antwerps burgemeester Bart De Wever. "Het is een ongelofelijk goede zaak voor Antwerpen dat we dit realiseren", aldus de N-VA-voorzitter. "Momenteel moet er bij politie-acties op voorhand capaciteit in gesloten centra voorzien worden. De komst van een zo'n centrum in Zandvliet geeft ons de nodige speelruimte."

Vingerafdruk op identiteitskaart

Zoals reeds eerder aangekondigd, komen er fiscale stimuli voor de rechtsbijstandsverzekering en zullen identiteitskaarten in de toekomst ook vingerafdrukken bevatten om identiteitsfraude te bestrijden.

Op het vlak van verkeersveiligheid wordt het alcoholslot verplicht voor bestuurders met een promille van meer dan 1,8 g/l. Voor recidivisten geldt dat al voor meer dan 1,2 g/l. Er zijn ook zwaardere straffen voorzien bij vluchtmisdrijf, recidive en zonder verzekering rijden.

In de strijd tegen de financiering van terrorisme wordt de financiële transparantie van vzw's verhoogd en worden doelgerichte controles versterkt.

Het pakket maatregelen zorgt dit jaar voor 28,1 miljoen euro extra uitgaven. In 2018 gaat het om 137,7 miljoen en in 219 bijna 180 miljoen. Daarvoor is een jaarlijkse bijkomende inspanning van 105 miljoen euro nodig.