Regering-Michel pikt de begrotingsdraad opnieuw op in Hertoginnedal

De voornaamste ministers van de federale regering zitten sinds zaterdag 18 uur opnieuw samen in Hertoginnedal om zich opnieuw te buigen over de begroting 2019. In tegenstelling tot wat sommige bronnen vrijdag lieten verstaan, wordt het geen vergadering "tot de finish". Morgen/zondag en mogelijk ook maandag volgen nog vergaderingen. De ploeg van premier Charles Michel moet op zoek naar 2,6 miljard euro om de begroting op het spoor van de afspraken met Europa te houden. Officieel moet België haar huiswerk pas midden-oktober indienen, maar de regering wil de klus graag voor de start van het zomerreces klaren. Nadien zal de aanloop naar de lokale verkiezingen van 14 oktober veel aandacht en energie opslorpen.

Uit goede bron is te horen dat bepaalde cijfers van Financiën problematisch blijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om de voorafbetalingen van de vennootschapsbelastingen. De regering heeft de belastingvermeerdering verhoogd voor bedrijven die geen voorafbetalingen doen, maar de vraag is in hoeverre de verhoging van de voorafbetalingen al dan niet structureel is of eerder toe te schrijven aan de voorziene sancties.

Naast de begroting mikt de regering-Michel ook op een akkoord over de arbeidsdeal. Met die deal wil Michel iets doen aan de mismatch op de arbeidsmarkt tussen enerzijds het hoge aantal vacatures en anderzijds de lage werkzaamheidsgraad. Over verschillende elementen zou al een consensus bestaan. Op de achtergrond blijven ook twee gevoelige dossiers sudderen. Het gaat dan over de veelbesproken vervanging van de F-16-gevechtsvliegtuigen en een akkoord over Arco/Belfius.

bron: Belga