Regering grijpt in op huizenmarkt

Regering grijpt in op huizenmarkt

Door de duurdere woningen en lage rente lenen Belgen steeds meer voor vastgoed. Concreet stijgen de uitgeleende bedragen met 5 à 6% per jaar. Door de hevige concurrentiestrijd blijven banken nog altijd erg soepel met het verlenen van krediet. De Nationale Bank stelt zelfs een daling van hun marges vast.

Banken kwetsbaar

Er is ook een keerzijde aan de medaille, want gemiddeld kampen Belgische gezinnen met een hogere schuldenlast dan andere gezinnen in de eurozone. Eén lening op vijf hapt meer dan de helft van het beschikbaar gezinsinkomen weg. En sinds begin dit jaar gaan ook de looptijden van nieuwe leningen weer in stijgende lijn. Dat kan leiden tot wanbetalingen, wat op zijn beurt de banken kwetsbaar maakt, waarschuwt de Nationale Bank.

Daarom wil ze dat de regering een extra kapitaalbuffer van zo'n 550 miljoen euro oplegt in functie van de risico's van de volledige portefeuille woonkredieten. "De maatregel wil de banken beter bestand maken tegen problemen met hypothecair krediet en eventuele schokken op de vastgoedmarkt, wat zowel de consumenten als de Belgische economie beschermt", stelt de Nationale Bank. "Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat een lening duurder wordt."

Regering reageert positief

Volgens De Tijd, die een advies van de Nationale Bank kon inkijken, reageert de regering positief. Ze beseft dat ze iets moet doen, want anders zal de Europese Centrale Bank (ECB) ons land verplichten in te grijpen. Het kabinet van premier Charles Michel (MR) zegt dat deze maatregel bedoeld is om de financiële en economische stabiliteit te garanderen. Ook sectororganisatie Febelfin vind het een goede zaak dat de Nationale Bank en de regering een kader vastleggen voor het van hypothecaire kredieten.

Voor het voorstel geconcretiseerd kan worden, moeten de ECB en andere Europese instanties het eerst nog goedkeuren.