Regering-Bourgeois was "ploeg van gemiste kansen"

Regering-Bourgeois was "ploeg van gemiste kansen"

Met de laatste plenaire vergadering in het Vlaams Parlement maakt oppositiepartij Vlaams Belang de balans op van de Vlaamse regering. "Een ploeg van gemiste kansen", zo vat de partij haar evaluatie samen. De regering onder leiding van Geert Bourgeois slaagde er misschien wel in de begroting in evenwicht te krijgen, maar verder was er volgens Vlaams Belang "fundamenteel maar weinig te merken van de beloofde 'centrumrechtse' omslag en bleven veel problemen verder woekeren". De Vlaamse regering van N-VA, Open Vld en CD&V ging in de zomer van 2014 uit de startblokken. Met Geert Bourgeois stond er voor het eerst een Vlaams-nationalist aan het hoofd van de Vlaamse regering. Het regeerakkoord werd opgebouwd rond drie principes: vertrouwen, verbinden en vooruitgaan. De regering maakte er geen geheim van dat er, zeker in de beginjaren, moest bespaard worden. Tegelijk wilde de regering een "stroomstoot" geven aan de economie en aan de zorg. Daarvoor wordt een groeipad uitgestippeld dat moet zorgen voor 500 miljoen euro extra investeringen in welzijn, maar ook in onderzoek en ontwikkeling (O&O).

Met de verkiezingen van 26 mei in aantocht, maakt oppositiepartij Vlaams Belang een balans op van de Vlaamse regering. Naast een evaluatie per minister maakte de partij ook een algemene balans op en die is niet erg rooskleurig. Ja, de Vlaamse regering is er in geslaagd om de begroting in evenwicht te krijgen en heeft op een aantal vlakken geïnvesteerd, maar de grote "centrumrechtse omslag" is uitgebleven.

De partij zet een aantal punten van kritiek op een rij. Zo gedroeg de Vlaamse regering zich volgens Vlaams Belang "meer dan ooit als een ondergeschikt bestuur van België en speelde ze geenszins een rol als motor in de Vlaamse staatsvorming". Daarnaast is het fileprobleem enkel gegroeid en is er zelfs "nog geen begin van een oplossing in zicht".

En ondanks alle onderwijshervormingen is ook de balans daar niet positief, meent Vlaams Belang. "Op het einde van de legislatuur blijken veel tellers inzake onderwijskwaliteit op rood te staan", klinkt het.

Ook de sociale balans oogt volgens Vlaams Belang "niet fraai". "De wachtlijsten in de sociale huisvesting zijn langer dan ooit, de rusthuisfacturen werden in toenemende mate onbetaalbaar en het aantal mensen met een handicap dat wacht op steun ligt opnieuw hoger dan in 2014".

Vlaams Belang hekelt tot slot het diversiteitsbeleid dat de regering-Bourgeois voerde. Het beleid had migranten veel meer moeten "duidelijk maken dat onze cultuur en waarden in Vlaanderen centraal staan". "Het resultaat van het gevoerde beleid was een verdere vervreemding en islamisering van onze samenleving", besluit de partij.

bron: Belga