Regering bereikt Zomerakkoord

Regering bereikt Zomerakkoord

De federale regering wou zich al langer daadkrachtig tonen en dat lijkt te lukken met een hele reeks maatregelen. Eerst en vooral werd er een akkoord bereikt over de begroting. De ministers raakten het voor 2018 eens over een inspanning van 0,6% van het bbp, ofwel 2,6 miljard euro.

In lijn met de besliste maatregelen werden ook al de grote lijnen voor de begroting van 2019 getrokken. Het evenwicht op de begroting wordt vooruitgeschoven. «Europa legt ons dat niet op. We gaan voort met de sanering, de structurele hervormingen en de aanpak van de schuldenlast», aldus premier Michel.

Vennootschapsbelasting

Daarnaast zal de vennootschapsbelasting voor kmo's dalen naar 20%, voor grote bedrijven wordt dat op termijn 25%. Er komt ook een relatief beperkte belasting op effectenrekeningen. Wie meer dan 500.000 euro op zo'n rekening heeft staan, betaalt een belasting van 0,15%. Op een bedrag van 500.000 euro is dat 750 euro.

De flexijobs worden uitgebreid naar de detailhandel en de wet op de e-commerce wordt aangepast aan avond- en zondagwerk. Dat was al lang een vraag van de sector. In de bouwsector komen er lastenverlagingen.

Tot slot is er ook een oplossing voor de Arco-coöperanten. Er komt een fonds van 600 miljoen euro, dat wordt gespijsd met 400 miljoen van de bank Belfius, het vroegere Dexia. Belfius is momenteel volledig eigendom van de Belgische staat en het geld wordt mogelijk gezocht via een privatisering van de bank.

Oppositie

De oppositie reageert ontgoocheld. De taks van 0,15% op een effectenrekening noemt sp.a een schaamlapje. «Het doet me denken aan Alberto Contador, toen die op doping werd betrapt: cero, cero, cero.» De rijken kunnen volgens Crombez immers makkelijk hun geld spreiden om onder de lat te blijven, of investeren in vastgoed of kunst.

Groen wijst op de negatieve gevolgen van de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. «In theorie klinkt dit allemaal goed, maar in de praktijk zijn er heel wat verliezers: meer tijdelijke en deeltijdse job met slechte uren en laag loon, maar ook steeds meer burn-out en ziekte. Overuren kloppen en moeten bijverdienen wordt steeds meer de norm en dat is geen goede zaak", aldus Kristof Calvo.