Regering benoemt Michel Pâques tot rechter bij het Grondwettelijk Hof

De ministerraad heeft Michel Pâques benoemd tot rechter bij het Grondwettelijk Hof. Hij zal er Jean Spreutels vervangen, die met pensioen is.

Michel Pâques, staatsraad bij de Raad van State, wordt benoemd als Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof ter vervanging van Jean Spreutels, naar aanleiding van zijn opruststelling. Pâques is nu staatsraad bij de Raad van State en professor aan de rechtenfaculteit van Luik.

Het Grondwettelijk Hof is het rechtscollege dat nagaat of wetgeving wel in overeenstemming is met de Grondwet. Het hof bestaat uit twaalf rechters, zes Nederlandstalige en zes Franstalige rechters. In elke taalgroep worden drie rechters benoemd op basis van hun juridische ervaring. De andere rechters moeten minstens vijf jaar ervaring in het parlement hebben.

bron: Belga