Regels toegankelijkheid voor publieke gebouwen niet nageleefd

De Vlaamse regels voor toegankelijkheid van publieke gebouwen, van kracht sinds 2010, worden quasi nooit volledig nageleefd. Dat blijkt uit een studie in opdracht van de Vlaamse regering, die Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) kon inkijken. Sinds 2010 moeten publieke gebouwen in Vlaanderen voldoen aan een reeks regels rond toegankelijkheid, onder meer voor personen met een handicap, maar ook voor bijvoorbeeld kinderwagens. De regels gelden voor overheidsgebouwen, handelszaken, sportzalen, scholen, enzovoort. De naleving wordt nagekeken bij de aanvraag voor een bouwvergunning.

De vorige Vlaamse regering bestelde een studie, waarin de plannen van 148 publieke gebouwen werden bekeken. Daaruit blijkt dat slechts tien gebouwen voldeden aan de opgelegde regels. De andere 138 hadden dus eigenlijk niet vergund mogen worden.

De tien gebouwen die wel voldeden, werden nader onderzocht, waarna bleek dat in acht gevallen het uiteindelijke gebouw niet voldeed aan de vereisten die op het ingediende plan stonden. De twee andere gebouwen waren nog niet voltooid op het moment van het onderzoek.

"Het is hoog tijd dat toegankelijkheid van de publieke ruimte een grotere prioriteit krijgt in Vlaanderen", vindt Vande Reyde. "Vereisten inzake brandveiligheid en energienormen worden al decennia enorm strikt toegepast, ook al zorgen die voor extra kosten. Toegankelijkheid moet even standaard worden in elk publiek ontwerp."

Volgens de Open Vld'er is er dringend nood aan handhaving en boetes. "Toegankelijkheid zou opgenomen moeten worden in de non-discriminatiewetgeving. Zo wordt het een afdwingbaar recht."

bron: Belga