Rector ULB protesteert tegen opheffing beroepsgeheim sociale werkers

In een open brief aan premier Charles Michel protesteert ULB-rector Yvon Englert tegen het wetsvoorstel waardoor sociale werkers inlichtingen over terreur moeten doorgeven aan het gerecht. Hij wijst erop dat het beroepsgeheim een essentieel element is in het evenwicht tussen de macht van de overheid en de burger. De bijzondere Kamercommissie Terreurbestrijding keurde vrijdag een N-VA-wetsvoorstel goed waardoor werknemers van sociale instellingen verplicht worden informatie over terroristische misdrijven te melden indien het parket daarom vraagt. De tekst voert bovendien een actieve meldingsplicht in voor wanneer medewerkers signalen opvangen van mogelijke terroristische misdrijven.

In de kranten Le Soir en La Libre Belgique herinnert ULB-rector Englert premier Charles aan zijn eigen woorden na de aanslagen van 22 maart. Hij riep iedereen toen op tot eenheid om ons samenlevingsmodel te verdedigen en om koelbloedig te blijven en niet toe te geven aan provocatie. "Sta me toe te zeggen dat het wetsvoorstel dat het beroepsgeheim van sociaal assistenten opheft in terreurzaken, indruist tegen die principes", luidt het.

De rector herinnert eraan dat artikel 458 van de strafwet van dat beroepsgeheim geen absolute plicht maakt. Het moet worden doorbroken wanneer derden in onmiddellijk gevaar zijn en het laat iemand die aan het beroepsgeheim gebonden is steeds toe ermee te breken voor een rechter. In zijn ogen is het wetsvoorstel dus nergens voor nodig in de strijd tegen terreur. Dat sociaal assistenten van OCMW's erin worden geviseerd "moet ons wantrouwen wekken".

"Alle totalitaire afwijkingen beginnen bij 'kleinere' maatregelen'", gaat de rector voort. Hij citeert het Duitsland van 1933, maar ook de manier waarop de Turkse president Erdogan de mislukte staatsgreep van juli aanwendt om "de democratische vrijheden van de bevolking uiteen te halen".

bron: Belga