Recordjaar inbeslagnames cocaïne in Antwerpse haven: meer dan 50 ton in 2018

Recordjaar inbeslagnames cocaïne in Antwerpse haven: meer dan 50 ton in 2018

In de haven van Antwerpen is het afgelopen jaar meer dan 50 ton cocaïne in beslag genomen. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Op vijf jaar tijd is de is de vangst van cocaïne in de Antwerpse haven meer dan verzesvoudigd. De inbeslagname van 50,1 ton cocaïne betekent een stijging van bijna 22 procent tegenover 2017. Sinds 2014, toen 8,1 ton cocaïne werd onderschept, is de vangst verzesvoudigd. De drugs komen in de eerste plaats van Colombia, daarna volgen Brazilië, Ecuador, en Suriname.

Ook de inbeslagnames van andere drugs stegen aanzienlijk tegenover 2017. De douane onderschepte 16,8 ton marihuana, 4,4 ton heroïne en 8 ton grondstoffen voor het maken van drugs.

De federale gerechtelijke politie (FGP) wijst in haar jaarverslag op een aantal mogelijke oorzaken voor de nieuwe toename aan inbeslagnames. Zo is er de productiestijging in de bronlanden en de hoge tolerantie voor cocaïnegebruik in de publieke opinie, maar ook de start van het Stroomplan in 2018. Dat houdt in dat verschillende diensten zoals politie, douane en parket nauwer samenwerken tegen drugssmokkel en -criminaliteit. Het drugsteam van de douane werd uitgebreid, er kwam een meldingsplatform voor verdachte handelingen in de haven en er werd meer geïnvesteerd in het uitwisselen van informatie met bron- en transshipmentlanden, klinkt het.

Dat Antwerpen simpelweg erg populair blijft bij drugssmokkelaars, blijkt ook uit grote inbeslagnames van voor Antwerpen bestemde drugs in buitenlandse aanvoerhavens.

bron: Belga