Rechtszaak in Chicago tegen R. Kelly start in april 2020

Rechtszaak in Chicago tegen R. Kelly start in april 2020

De zanger moet zich verantwoorden voor een rist aan beschuldigingen. Daar vallen onder meer het bezitten van kinderporno, minderjarige meisjes aanzetten tot seks en het belemmeren van de rechtsgang onder. Dit meldt Page Six.

Kelly's advocaten maakten bezwaar tegen de beslissing met als argument dat ze nooit genoeg tijd hebben om de zaak helemaal door te nemen voor die tijd. De zanger wordt namelijk ook aangeklaagd in New York, naast zaken die al lopen in Illinois en Minnesota. De rechter wees dit bezwaar af.

Isoleercel

De zanger zal het proces voorlopig niet meer hoeven af te wachten in de isoleercel waar hij de afgelopen tijd in verbleef, want afgelopen dinsdag verhuisde hij naar een gewone cel, maakte zijn advocaat bekend.

De advocaat van R. Kelly had bij de rechter geklaagd over de eenzame opsluiting. Zo zou hij nauwelijks contact hebben met andere mensen, geen daglicht zien, geen toegang hebben tot media en uitgesloten worden van dagbesteding. Maar aanklagers in zijn zaak stellen dat Kelly juist op eigen verzoek in een afgesloten deel van de penitentiaire inrichting verbleef.

De zanger ontkent nog altijd schuldig te zijn aan de misdrijven die hem toegekend worden.