Rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar: "Verzekering schiet doel voorbij"

Een wetsvoorstel van de regeringspartijen dat de toegang tot het recht zou moeten bevorderen voor laagverdieners, dreigt volledig haar doel voorbij te schieten. Dat meldt de N-VA-Kamerfractie. Het parlement neemt de komende weken een wetsontwerp van justitieminister Koen Geens (CD&V) over, dat ervoor moet zorgen dat wie een verzekering voor rechtsbijstand afsluit, kan rekenen op een fiscaal voordeel tot 124 euro, zo stond zaterdag te lezen in Het Laatste Nieuws. De N-VA laat weten dat ze geen steun zal verlenen aan dat voorstel. "In het federaal regeerakkoord van 2014 werd inderdaad overeengekomen dat de rechtsbijstandsverzekering zou worden gepromoot voor personen die geen aanspraak kunnen maken op een zogenaamde 'pro deo'. Heel wat laagverdieners hebben immers net iets teveel bestaansmiddelen om daarvan gebruik te kunnen maken, maar hebben anderzijds te weinig financiële marge om de kosten van een rechtsgeschil te dragen", zo luidt het.

"Minister Geens heeft vanaf 2015 de verzekeringssector en de advocatuur intensief rond de tafel gezet om hen voorwaarden voor een standaardpolis rechtsbijstandsverzekering overeen te laten komen", zegt Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh. "Die onderhandelingen verliepen zeer moeizaam. In het zomerakkoord van de regering Michel I van 2017 werd intussen overeengekomen dat die standaardpolis zou worden gepromoot met een belastingvermindering."

Volgens de N-VA wilde Geens in die standaardvoorwaarden onder meer redelijk hoge dekkingsplafonds zien en ook dekking bij echtscheidingsprocedures en bouwgeschillen, maar kunnen die procedures duur uitvallen en zijn ze meestal niet gedekt in een polis rechtsbijstand. "Heel wat verzekerden hebben ook weinig kans om ooit één van die procedures te moeten voeren." Tegelijk werd bij de onderhandelingen volgens de partij een grote kans gemist om via deze polis buitengerechtelijke regelingen méér te stimuleren. "De meeste dossiers zullen nog steeds via advocaten voor de rechtbank komen. Een buitengerechtelijke regeling daarentegen biedt vaak een snellere en goedkopere oplossing voor de verzekerden."

"Verzekeringsmaatschappijen waarschuwden ons dat de jaarpremie voor een verzekeringsproduct dat aan de gestelde voorwaarden voldoet al gauw 300 euro zou bedragen", vertelt Kamerlid Goedele Uyttersprot. "De maximale belastingvermindering is 124 euro. Uiteindelijk ligt nu dus een soort standaardpolis voor die door haar breed en klassiek toepassingsgebied eigenlijk vrij duur uitvalt. Het beoogde doelpubliek dreigt met zo'n hoge premie uit de boot te vallen."

Van Vaerenbergh vult aan: "N-VA is voorstander van een fiscale stimulans om de toegang tot het recht te verbeteren voor laagverdieners, maar de standaardpolis zoals die nu is uitgewerkt zal volgens ons vooral afgesloten worden door mensen die juist iets méér financiële marge hebben. Die polis schiet dus volgens ons haar doel volledig voorbij. In de regering Michel I waren we bereid om CD&V deze symboolmaatregel te gunnen, maar door de regeringsval laten we onze terechte principiële bezwaren doorwegen."

bron: Belga