Rechtbank van eerste aanleg annuleert contract tussen stad Brussel en Brussels Expo

Rechtbank van eerste aanleg annuleert contract tussen stad Brussel en Brussels Expo

In het kader van de uitbating van het Koninklijk Circus heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel het contract geannuleerd dat de stad Brussel afsloot met Brussels Expo. De rechtbank veroordeelde de stad ook tot het betalen van 6.000 euro aan onkosten. Dat melden de verantwoordelijken van de Botanique vandaag. De Raad van State verwierp in augustus 2017 de beslissing van de stad Brussel om het precair gebruik van het Koninklijk Circus toe te kennen aan Brussels Expo. Het consortium Sportpaleis-Botanique had zich daartegen verzet. De Botanique baatte de zaal zelf uit, maar dat contract werd door het stadsbestuur vroegtijdig stopgezet om het vervolgens aan de vzw Brussels Expo - die ze zelf beheert - toe te wijzen.

De rechtbank van eerste aanleg veroordeelde de stad Brussel omdat die niet de noodzakelijke maatregelen getroffen heeft om belangenvermenging en partijdigheid te vermijden. Dat meldt de Botanique vanmiddag. Volgens de rechtbank was de toekenning van de concessie van het Koninklijk Circus aan Brussels Expo in strijd met de beginsels van onder meer concurrentie en onpartijdigheid. De rechtbank besliste daarop om het contract tussen de stad en Brussels Expo te verbreken.

bron: Belga