Rechtbank Tongeren - Monsterboetes van 40,8 miljoen voor het ontduiken van accijnzen op alcohol

Een 23-jarige Hasseltse student en zijn in Suriname wonende Nederlandse oom moeten bijna 8 miljoen aan ontdoken accijnzen betalen. De twee hadden een bedrijf waarmee ze tien maanden lang de ene na de andere vrachtwagen met alcoholische dranken en bier invoerden vanuit Nederland, zonder daar accijnzen op te betalen. Omdat de student nog jong is krijgt hij een opschorting van zijn straf. Dat geldt niet voor zijn oom, die als brein achter de operatie wordt gezien. Hij krijgt een gevangenisstraf van een jaar opgelegd en moet een boete betalen van meer dan 40 miljoen euro. Ook zijn firma moet een boete van 40 miljoen betalen.

De oom woonde een tijd in Overpelt, en kon zijn studerende neef in oktober 2014 overhalen om als zaakvoerder van de firma KAAVI op te treden. Bijna onmiddellijk werden enkele loodsen gehuurd waarin de gesmokkelde alcoholische dranken werden ondergebracht.

Tijdens een controle in de regio van Brussel vond de douane in augustus 2015 een bestelwagen vol met sterke drank. In de auto lagen enkel orderformulieren en halfslachtige facturen van de firma in kwestie. Er werd een onderzoek geopend en er gebeurden verschillende huiszoekingen. In een loods in Opglabbeek vonden de speurders palletten vol met sterke dranken waaronder bier, wijn en rum en leeggoed. Uit onderzoek van de boekhouding bleek dat er geen accijnzen betaald werden en dat de Nederlandse leveringen in de boekhouding ontbraken. Ook werden er valse leveringsbonnen aangetroffen. De oom, die ondertussen naar Suriname was gevlucht, werd nooit verhoord door de politie, maar stuurde wel een mail waarin hij zijn neef uit de wind zette.

De dienst Douane en Accijnzen berekende dat de mannen via hun firma bijna 10.000 hectoliter aan alcohol invoerden waarop ze geen accijnzen betaalden. In totaal liep de schatkist op die manier 7,8 miljoen euro mis. De FOD Financiën vroeg aan de Tongerse rechter om de twee mannen en hun firma een effectieve gevangenisstraf en een monsterboete van 40.802.958 euro op te leggen, vermeerderd met de intresten en gerechtskosten.

De advocaat van de student vroeg de opschorting voor zijn cliënt omdat zo'n boete zijn verdere leven onherstelbaar zou hypothekeren en beschadigen. De Tongerse strafrechter volgde die redenering. Zijn oom en de inmiddels failliete firma moeten de monsterboete wel betalen.

bron: Belga